VALSTS ATBALSTS
SVARĪGI
INTERAKTĪVĀS IESPĒJAS
Kas ir NAUDA DARBĪBĀ?
Latvijā renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte
ES daudzgadu budžets 2012-2020
Pieejamie atbalsa instrumenti
Energoefektīvākā ēka 2014
Latvija Eiropas Savienībā
Valsts draugiem
Piespēlē, lai būtu labāks rezultāts!
Latvijas desmitgadei ES veltīta lapa Facebook platformā
Latvijas nacionālais kontaktpunkts
Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas
Sākumlapa Darbības jomas Starptautiskā ekonomiskā sadarbība

Starptautiskā ekonomiskā sadarbība

Drukāt 

Ņemot vērā starptautiskā mērogā Latvijas relatīvi nelielo ekonomiku un iekšējo tirgu, kā arī ierobežoto resursu nodrošinājumu, ilgtspējīgai Latvijas tautsaimniecības attīstībai būtisku lomu ieņem ekonomiskā sadarbība ar citām valstīm. Tādējādi, jau kopš 1990.gadu sākuma, īstenojot pakāpeniskas reformas un attīstot sadarbību ar ārvalstu partneriem tiek sekmētas ārējās ekonomiskās attiecības un valsts integrācija starptautiskajā ekonomikā.

Šajā procesā zīmīga ir Latvijas uzņemšana Pasaules Tirdzniecības organizācijā 1999.gada 10.februārī, kā arī pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā, kļūstot ne vien par pilntiesīgu daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, bet arī par ES vienotā tirgus dalībnieci. Tomēr, neskatoties uz līdz šim sasniegto, un ņemot vērā notiekošos procesus kā mūsu valsts tā arī starptautiskajā ekonomikā, tiek turpināts darbs pie tirdzniecības barjeru samazināšanas citu valstu tirgos un ekonomisko attiecību padziļināšanas ar tām.

Lai sekmētu Latvijas preču un pakalpojumu eksportētāju starptautisko konkurētspēju, Ekonomikas ministrija ir vadošā iestāde, kas piedalās ES Kopējās tirdzniecības politikas veidošanā un īstenošanā Latvijā, slēdz Latvijas un trešo valstu divpusējos ekonomiskās sadarbības līgumus un nodrošina starpvaldību komisiju darbību.

Nozīmīgs solis Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības vides kvalitātes celšanai ir arī 2013.gada 30.maijā saņemtais OECD uzaicinājums uzsākt sarunas par Latvijas iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD). OECD dalībvalsts statuss veicinās valsts atpazīstamību ārpus ES, kas padarīs Latviju vēl pievilcīgāku investīcijām, kā arī atvieglos uzņēmējiem pieeju kredītu tirgiem savu attīstības plānu un projektu īstenošanai.


Sadaļā informācija pēdējo reizi atjaunota   23.07.2014
Jaunumi
Normatīvo aktu projekti
Latvijas divpusējā ekonomiskā sadarbība
ES Kopējā tirdzniecības politika
Pētījumi