VALSTS ATBALSTS
SVARĪGI
INTERAKTĪVĀS IESPĒJAS
Kas ir NAUDA DARBĪBĀ?
Latvijā renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte
ES daudzgadu budžets 2012-2020
Pieejamie atbalsa instrumenti
Energoefektīvākā ēka 2014
Latvija Eiropas Savienībā
Valsts draugiem
Piespēlē, lai būtu labāks rezultāts!
Latvijas desmitgadei ES veltīta lapa Facebook platformā
Latvijas nacionālais kontaktpunkts
Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas
Sākumlapa ES fondi

ES fondi

Drukāt 

     Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi un 2007.-2013.gada plānošanas periodā īsteno ES struktūrfondu līdzfinansētās atbalsta programmas uzņēmējdarbībā, mājokļu energoefektivitātē, enerģētikā un tūrismā.

    Informācija par saskaņošanā esošajiem Ministru kabineta tiesību aktu projektiem ir pieejama sadaļā "Normatīvo aktu projekti".

    Informācija par aktivitātēm, kurās notiek projektu iesniegumu pieņemšana, ir atrodama sadaļā "Aktivitātes, kurās notiek projektu iesniegumu pieņemšana".

    Ikmēneša informācija par Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros apgūto publisko finansējumu ir pieejama sadaļā "Īstenošanas progress".

    Ekonomikas ministrijas ziņojumi par tās pāraudzībā esošo Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu, finanšu līdzekļu apguvi un uzraudzības rādītāju izpildi ir pieejami sadaļā "Publiskojamā informācija saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem".  

    Informācija par 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēm un projektiem ir pieejama arī tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

 


Sadaļā informācija pēdējo reizi atjaunota   23.07.2014
Jaunumi
Normatīvo aktu projekti
Aktivitātes, kurās notiek projektu iesniegumu pieņemšana
Īstenošanas progress
Publiskojamā informācija saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem
Plānotais atbalsts 2014.-2020.