VALSTS ATBALSTS
SVARĪGI
INTERAKTĪVĀS IESPĒJAS
Kas ir NAUDA DARBĪBĀ?
Latvijā renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte
ES daudzgadu budžets 2012-2020
Pieejamie atbalsa instrumenti
Energoefektīvākā ēka 2014
Latvija Eiropas Savienībā
Valsts draugiem
Piespēlē, lai būtu labāks rezultāts!
Latvijas desmitgadei ES veltīta lapa Facebook platformā
Latvijas nacionālais kontaktpunkts
Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas
Sākumlapa Darbības jomas Mājokļi Dzīvo siltāk !

Dzīvo siltāk !

Drukāt 

2010. gada 25. februārī 18 nevalstiskās organizācijas un bankas parakstīja sadarbības memorandu par efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu, informējot par mājokļu renovācijas procesu. Kopumā memorandu ir parakstījusi 31 organizācija. Par Memoranda galveno uzdevumu uzskatāma informācijas pieejamības nodrošināšana par mājokļu renovācijas procesu, tai skaitā

-  nozaru asociāciju savstarpējās sadarbības / izglītošanās, lai nodrošinātu informācijas apriti par aktualitātēm nozarē, sekmēšana;
- informācijas pieejamības par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem nodrošināšana;
- informācijas pieejamības dzīvokļu īpašniekiem par finansējuma avotiem mājokļu renovācijai nodrošināšana;
- informēšana par mājokļu renovācijas ieguvumiem;
- izglītošana par kvalitatīviem renovācijas procesa nosacījumiem;
- informēšana par būvmateriālu kvalitātes standartiem un to iestrādes tehnoloģijām;
- kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības veicināšana, informējot sabiedrību par nozarē aktuālo informāciju.
 
Sīkāka informācija šeit
 

Aktuāli:

 - š.g. 6. maijā notiks diskusija „Kāda ir energoefektīva ēka? Nosacījumi un pieredze” /em/2nd/?lang=lv&id=34012&cat=621

- š.g. 7. maijā Rīgas Tehniskās universitātes telpās (Rīga, Kalnciema iela 6) notiks seminārs „Aktualitātes daudzdzīvokļu māju renovācijā”. Semināra dienas kārtība šeit 

- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paziņo, ka ar 2013. gada 31. jūliju ir pārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana programmas "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" vienpadsmitajā projektu iesniegumu atlases kārtā. http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/daudzdzivoklu-maju-siltumnoturibas-uzlabosanas-pasakumi-11-un-turpmakas-kartas

 - „Dzīvo siltāk” ieguvusi Eiropas Komisijas augstāko novērtējumu konkursā Ilgtspējīga enerģija Eiropai /em/2nd/?id=33352&cat=621


Let’s live warmer ! here

 Iepriekšējo semināru un konferenču videomateriālus varat noskatīties Dzīvo siltāk youtube.com kanālā "Siltinam" http://www.youtube.com/siltinam

Visas prezentācijas ir vienkopus http://www.slideshare.net/siltinam/

Aktualitātēm par daudzdzīvokļu māju renovāciju Jūs varat sekot:

1) www.twitter.com/siltinam

2) http://www.facebook.com/dzivosiltak

3) http://www.draugiem.lv/siltinam/

 

 Ja ir jautājumi, kas saistīti ar daudzdzīvokļu mājokļu renovāciju, rakstiet uz e pastu: dzivosiltak@em.gov.lv


 


Sadaļā informācija pēdējo reizi atjaunota   14.07.2014
Jaunumi
Par Dzīvo Siltāk
Pasākumi
Par kvalitatīvu renovāciijas projektu īstenošanu
Mitruma režīma konstrukcijās ar putu polistirolu siltinātās ēkās aprēķins
Jautājumi un atbildes
Renovēto daudzdzīvokļu ēku piemēri
Publikācijas par mājokļu renovāciju
Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014
Energoefektīvākā ēka Latvijā 2013
Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011
Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010
Ēkas energoefektivitātes aprēķina programma un metodika
Būvdarbu un būvuzraudzības standartlīgumu paraugi
Aktivitātes statistika
Video