VALSTS ATBALSTS
SVARĪGI
INTERAKTĪVĀS IESPĒJAS
Kas ir NAUDA DARBĪBĀ?
Latvijā renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte
ES daudzgadu budžets 2012-2020
Pieejamie atbalsa instrumenti
Energoefektīvākā ēka 2014
Latvija Eiropas Savienībā
Valsts draugiem
Piespēlē, lai būtu labāks rezultāts!
Latvijas desmitgadei ES veltīta lapa Facebook platformā
Latvijas nacionālais kontaktpunkts
Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas
Sākumlapa Darbības jomas Uzņēmējdarbība ES uzņēmējdarbības politika Eiropas MVU nedēļa Eiropas MVU nedēļa 2012

Eiropas MVU nedēļa 2012

Drukāt 

Eiropas Komisija sadarbībā ar Kipras prezidentūru laikā no 2012.gada 15.oktobra līdz 21.oktobrim organizēs „Eiropas MVU nedēļu 2012”, kas jau 4 gadu tiek organizēta kā plaša un vērienīga kampaņa uzņēmējdarbības veicināšanai visā Eiropā.

MVU nedēļas 2012 pasākumi Eiropā

2012.gada otrajā pusē visā Eiropā plānoti vairāk nekā 1000 pasākumi veltīti MVU nedēļai. Savukārt 2012. gada Eiropas MVU nedēļas augstākā līmeņa sanāksme notiks 17. oktobrī - konferences temats: “Sieviešu uzņēmējdarbība”.

Vairāk informācija pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā.

Arī šogad Eiropas Komisija ir apzinājusi biznesa čempionus visā Eiropā -starp tiem arī Latvijas uzņēmēji!

Veiksmes noslēpums 2012-13 - Eiropas MVU — čempioni starptautiskā mērogā

 

 MVU nedēļas 2012 pasākumi Latvijā

2012.gadā MVU nedēļas ietvaros Ekonmikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru īsteno dažādas uzņēmēju prasmju attīstības aktivitātes, kas publicētas arī Eiropas Komisijas mājas lapā.

Septembris, 2012

Laiks
Pasākums
Kontakti
07.09.2012.
Bezmaksas seminars „Sociālais mārketings”
 
Ginta Purmale
LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja
E-pasts: ginta.purmale@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039414
Mob. tālr.: 29197390
19.09.2012.
Bezmaksas seminars „Biznesa iespējas Japānā”
 
Jadviga Neimane
LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039414
Mob. tālr.: 29128382
20.09.2012.
Bezmaksas seminārs „Kā sagatavot un ieviest projektu programma „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings””
 
Elīna Vīksna
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa vecākā speciāliste
Tālr.: +371 67039499
Fakss: +371 67039401
E-pasts: elina.viksna@liaa.gov.lv
20.09.2012.
Bezmaksas seminārs „Kā izveidot veiksmīgu „start up””
 
Ginta Purmale
LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja
E-pasts: ginta.purmale@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039414
Mob. tālr.: 29197390

Oktobris, 2012

10.10.2012.
Bezmaksas seminārs „Sarunu vešana, starpkultūru komunikācija”
 
Ginta Purmale
LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja
E-pasts: ginta.purmale@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039414
Mob. tālr.: 29197390
16.10.2012.
Bezmaksas seminārs „Interneta mārketinga stratēģija”
 
Ginta Purmale
LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja
E-pasts: ginta.purmale@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039414
Mob. tālr.: 29197390
 
17.10.2012.

ES vienotā tirgus forums 

Gundega Jaunbērziņa-Beitika

EM Iekšējā tirgus departaments

E-pass: forums@repute.lv

 
24.10.2012.
Bezmaksas seminārs „Darba drošība, sociālā atbildība”
 
Jadviga Neimane
LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja
jadviga.neimane@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039414
Mob. tālr.: 29128382

Novembris, 2012

07.11.2012.
Maksas seminārs „Nozaru sadarbība (kokapstrāde, dizains, poligrāfija, iepakojums, IT)”
 
Ginta Purmale
LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja
E-pasts: ginta.purmale@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039414
Mob. tālr.: 29197390
08.11.2012.
Bezmaksas seminārs „Kā sagatavot un ieviest projektu programma „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings””
 
Elīna Vīksna
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa vecākā speciāliste
Tālr.: +371 67039499
Fakss: +371 67039401
E-pasts: elina.viksna@liaa.gov.lv
14.11.2012.
Bezmaksas seminārs „Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība” (padziļināti)
 
Jadviga Neimane
LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja
jadviga.neimane@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039414
Mob. tālr.: 29128382

Decembris 2012

05.12.2012.
Bezmaksas seminārs „REACH ES Regula: vielu un maisījumu klasificēšana un marķēšana”
 
Jadviga Neimane
LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039414
Mob. tālr.: 29128382

 

Latvijas valsts pārvaldes iestādes,uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, pašvaldības, kā arī citas valsts, reģionālās un vietējās pārvaldes institūcijas ir aicinātas organizēt MVUveltītus pasākumus un
 
publicēt
vienotajā MVUnedēļas 2012" portālā:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_lv.htm

Šogad MVU nedēļas pasākumus dalībvalstis var organizēt no 1.jūlija līdz 31.decembrim.


Sadaļā informācija pēdējo reizi atjaunota   11.10.2012