Ministrija

Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde industrijas un pakalpojumu politikas, uzņēmējdarbības politikas un tūrisma politikas jomā.

 

Ekonomikas ministrija izstrādā, organizē un koordinē ārējo ekonomisko, būvniecības, enerģētikas, iekšējā tirgus, inovāciju attīstības, komercdarbības attīstības, konkurētspējas attīstības, mājokļu, patērētāju tiesību aizsardzības, privatizācijas, rūpniecības, standartizācijas un tūrisma politiku, kā arī tautsaimniecības struktūrpolitiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās. 

 

Ekonomikas ministrijas darbības kompetence noteikta šādos dokumentos:

Pielikums Nr. Ministrijas struktūra (LV)

Pielikums Nr.2 Ministrijas struktūra (ENG)

Lapas informācija atjaunota:    24-09-2020