Pieņemtie lēmumi 2014

Iepirkuma numurs: EM 2014/106
Iepirkuma līguma priekšmets: "Pētījuma "Par darba devēju motivāciju iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanā" veikšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/106

Iepirkuma numurs: EM 2014/107/ERAF
Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvniecības informācijas sistēmas papildinājumu izstrādes uzraudzība"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/107/ERAF
Izraksts no papildvienošanās Nr.1 iepirkuma līgumam Nr. EM 2014/107/ERAF


Iepirkuma numurs: EM 2014/114
Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvuzraudzības pakalpojums Latvijas paviljona būvniecības darbiem "Expo Milano 2015""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
 

Iepirkuma numurs: EM 2014/88
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kopējamo iekārtu tehniskā apkope um remonts" (2 daļas)
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/88-2
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/88-1

Iepirkuma numurs: EM 2014/109
Iepirkuma līguma priekšmets: "Starptautiskās izstādes "Expo Milano 2015" Latvijas paviljona būvniecības procesa tehniskās uzraudzības veikšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam 

Iepirkuma numurs: EM 2014/112
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Jūrmalā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/112


Iepirkuma numurs: EM 2014/90
Iepirkuma līguma priekšmets:
"Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā ugunsdrošības signalizācijas sistēmas projektēšana un izbūve"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/90 un Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/90 2.pielikuma izraksts


Iepirkuma numurs: EM 2014/95
Iepirkuma līguma priekšmets: "NAPRO sistēmas uzturēšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2014/71
Iepirkuma līguma priekšmets: "Reprezentatīvo suvenīru iegāde Latvijas prezidentūras ES padomē organizēto pasākumu vajadzībām" (2 daļas)
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkuma 1.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkuma 2.daļai

Iepirkuma numurs: EM 2014/103
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajiem pasākumiem" (4 daļas)
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkuma 1., 2., un 4.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkuma 3.daļai
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/103

Iepirkuma numurs: EM 2014/98
Iepirkuma līguma priekšmets: "Semināru organizēšana par Eirokodeksa standartos izmantotās projektēšanas pieejas atšķirību no pašreizējos būvkonstrukciju projektēšanas būvnormatīvos noteiktās metodikas"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2014/105
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Liepājā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/105

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/104
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana Latvijas Tūrisma forumam 2014"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/104

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/78
Iepirkuma līguma priekšmets: "E-komercijas informācijas dienas organizēšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2014/64
Iepirkuma līguma priekšmets: "Eiropas un starptautisko standartu ietekmes uz eksportējošiem uzņēmumiem izvērtējums un labās prakses piemēru apkopojums"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/64

Iepirkuma numurs: EM 2014/96
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana semināram "Daudzzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva projektu īstenošana un ilgtspēja" Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/96

Iepirkuma numurs: EM 2014/82
Iepirkuma līguma priekšmets: "Par darba devēju motivāciju iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanā" veikšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2014/85
Iepirkuma līguma priekšmets: Telpu nodrošināšana Latvijas Tūrisma forumam 2014
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/85

Iepirkuma numurs: EM 2014/91
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Rēzeknē" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/91

Iepirkuma numurs: EM 2014/86
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Gulbenē" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/86

Iepirkuma numurs: EM 2014/76
Iepirkuma līguma priekšmets: "IP telefona aparātu un IP telefonijas licenču iegāde" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/76

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/74
Iepirkuma līguma priekšmets: "FC tīkla komutatoru nodrošināšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/74

Iepirkuma numurs: EM 2014/84
Iepirkuma līguma priekšmets: Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Ogrē" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma Nr. EM 2014/84

​Iepirkuma numurs: EM 2014/80
Iepirkuma līguma priekšmets: "Telpu nodrošināšana semināru ciklam Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/80

​Iepirkuma numurs: EM 2014/79
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Valmierā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/79

Iepirkuma numurs: EM 2014/72
Iepirkuma līguma priekšmets: "Grāmatvedības uzskaites programmas Horizon informācijas sistēmas papildus licenču iegāde, ieviešana, uzturēšana un konsultāciju nodrošināšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/72

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/73
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem "Cēsīs""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam  
Izraksts no iepirkuma līguma Nr.EM 2014/73

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/52

Iepirkuma līguma priekšmets: "Videokonferences aprīkojuma iegāde un ierīkošana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam 
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/52

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/39
Iepirkuma līguma priekšmets: "Telpu un teritorijas uzkopšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam  
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/39


Iepirkuma numurs: EM 2014/53
Iepirkuma līguma priekšmets: "VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" un VAS "Lauku attīstības fonds" valsts kapitāla daļu kā mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/53

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/49
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/49
Izraksts no vienošanās pie Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/49
 

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/45
Iepirkuma līguma priekšmets: "Virtualizācijas (vmWare) un rezerves kopēšanas (Veeam) risinājumu uzturēšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/45


Iepirkuma numurs: EM 2014/54
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana konkursa noslēguma pasākumā "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014 " Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/54

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/44
Iepirkuma līguma priekšmets: "Grāmatvedības uzskaites programmas Horizon informācijas sistēmas uzturēšanas un konsultāciju nodrošināšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/44

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/33
Iepirkuma līguma priekšmets: „Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) papildinājumi un integrācija ar Dokumentu integrācijas vidi (DIV), kas ir valsts integrācijas sistēmu savietotāja sastāvdaļa”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/33

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/43
Iepirkuma līguma priekšmets: „Darba grupu vadītāju un darba grupu vadītāju vietnieku specifiskās apmācības prezidentūras vajadzībām”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/43

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/09
Iepirkuma līguma priekšmets: "Tulkošanas pakalpojumi Ekonomikas ministrijas, Patērētāju tiešibu aizsardzības centra un Latvijas nacionālā akreditācijas biroja vajadzībām (3 daļas) 1.daļa "Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi Ekonomikas ministrijas vajadzībām"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta iepirkumam 1.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta iepirkumam 2.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta iepirkumam 3.daļai
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/09

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/51
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas un telpu nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/51

 

Iepirkuma numurs: EM 2014/46
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Kuldīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/46

Iepirkuma numurs: EM 2014/32
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/32

Iepirkuma numurs: EM 2014/27
Iepirkuma līguma priekšmets: "Darba grupu vadītāju un darba grupu vadītāju vietnieku specifiskās apmācības prezidentūras vajadzībām"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 16.daļas 1.punkta iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2014/42
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Madonā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/42

Iepirkuma numurs: EM 2014/37
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Talsos"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/37

Iepirkuma numurs: EM 2014/38 
Iepirkuma līguma priekšmets: "Telpu noma semināram "Aktualitātes daudzdzīvokļu māju renovācijā" Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/38

Iepirkuma numurs: EM 2014/36
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana semināram "Aktualitātes daudzdzīvokļu māju renovācijā" Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/36

Iepirkuma numurs: EM 2014/21
Iepirkuma līguma priekšmets: "Saimnieciska rakstura darbu veikšana Ekonomikas ministrijas telpās un tām piegulošajā teritorijā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/21

Iepirkuma numurs: EM 2014/28
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšana Liepājā, semināram "Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva projektu īstenošana un ilgtspēja""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/28

Iepirkuma numurs: Nr. EM 2014/23
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

Iepirkuma numurs: Nr. EM 2014/26
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšana Limbažos, foruma "Atbalsts uzņēmējiem" ietvaros"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2014/26

Iepirkuma numurs: Nr. EM 2014/15
Iepirkuma līguma priekšmets: "Eirokodeksu standartu, standartu labojumu un papildinājumu tulkošana no angļu valodas uz latviešu valodu un standartu nacionālo pielikumu projektu izstrāde"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma Nr. EM 2014/15

Iepirkuma numurs: Nr. EM 2014/17 
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ugunsmūra sistēmas atbalsta licenču atjaunošana un uzturēšana" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma Nr.EM 2014/17

Lapas informācija atjaunota:    27-10-2015