Pieņemtie lēmumi 2015

Iepirkuma numurs: EM 2015/107
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā fiziskā un tehniskā apsardze"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "B" daļas pakalpojuma iepirkumam, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punktu
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/107
Vienošanās izraksts par grozījumiem Iepirkuma līgumā Nr. EM 2015/107


Iepirkuma numurs: EM 2015/111
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ziņu aģentūras un mediju monitoringa pakalpojumi"
1.daļa - "Ziņu aģentūras pakalpojums"
2.daļa - "Mediju monitoringa pakalpojums"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam, 1. un 2.daļai
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/111-1
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/111-2

 

Iepirkuma numurs: EM 2015/102/ERAF
Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvniecības informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde – iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu, būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, būvkomersantu un būvspeciālistu datu nodošana Valsts ieņēmumu dienestam, būvniecības atkritumu kontrole, tehnisko noteikumu saņemšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2015/102/ERAF

 

Iepirkuma numurs: EM 2015/82
Iepirkuma līguma priekšmets: "Augstas efektivitātes koģenerācijas un efektīvas centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas potenciāla visaptverošs izvērtējums  un izmaksu – ieguvumu analīze atbilstoši Direktīvas 2012/27/ES prasībām"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2015/82
 

 

Iepirkuma numurs: EM 2015/106
Iepirkuma līguma priekšmets: "Disku masīva ražotāja garantijas pagarinājums"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/106

Iepirkuma numurs: EM 2015/60
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā fiziskā un tehniskā apsardze"
Iepirkums 02.12.2015. tika pārtraukts (Iepirkuma komisijas 02.12.2015. protokols Nr.8)
Pārtraukšanas pamatojums: Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, iepirkums „Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā fiziskā un tehniskā apsardze” (ID Nr. EM 2015/60)  tika pārtraukts, jo nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā specifikācijā.
Kontaktpersona: Žanna Levina, tālr. +371 67013269, e-pasts: Zanna.Levina@em.gov.lv.


Iepirkuma numurs: EM 2015/105
Iepirkuma līguma priekšmets: "Telpu un ēdināšanas nodrošināšana Latvijas Tūrisma forumam 2015"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2015/105


Iepirkuma numurs: EM 2015/97
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas un telpu nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/97

Iepirkuma numurs: EM 2015/91
Iepirkuma līguma priekšmets: "Telpu un ēdināšanas nodrošināšana Latvijas Tūrisma forumam 2015"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2015/85
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Daugavpilī"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/85

Iepirkuma numurs: EM 2015/87
Iepirkuma līguma priekšmets: "Priekšlikumu izstrāde būvju tehniskajām prasībām attiecībā uz ugunsdrošības prasībām"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/87 

Iepirkuma numurs: EM 2015/84
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Talsos''
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/84

Iepirkuma numurs: EM 2015/81
Iepirkuma līguma priekšmets: "Energoefektivitātes fonda darbības modeļa un energoefektivitātes pienākuma shēmā iekļauto pušu iemaksu apmēra noteikšanas metodikas izstrādāšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr.EM 2015/81

Iepirkuma numurs: EM 2015/92
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Riga Venture Summit""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/92

Iepirkuma numurs: EM 2015/90
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Madonā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/90

Iepirkuma numurs: EM 2015/86
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Riga Venture Summit""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2015/69
Iepirkuma līguma priekšmets: "Operatīvās atmiņas moduļu un zibtamiņas krātuvju iegāde" (2 daļas)
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkuma 1. un 2.daļai
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2015/69 1. un 2.daļai

Iepirkuma numurs: EM 2015/83
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšanas forumam "Atbalsts uzņēmējiem" Jēkabpilī"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/83

Iepirkuma numurs: EM 2015/77
Iepirkuma līguma priekšmets: "Priekšlikumu izstrāde ēku būtiskajām prasībām un būvju ugunsdrošības prasībām" (2 daļas)
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam, 1.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam, 2.daļai

Iepirkuma numurs: EM 2015/73
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu organizēšana Ekonomikas ministrijas rīkotajiem pasākumiem" (6 daļas)
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktajam iepirkumam, 1., 2., 5. un 6.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktajam iepirkumam, 3.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam, 4.daļai
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/73-3

Iepirkuma numurs: EM 2015/71
Iepirkuma līguma priekšmets:"Augstas efektivitātes koģenerācijas un efektīvas centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas potenciāla visaptverošs izvērtējums un izmaksu - ieguvumu analīze atbilstoši Direktīvas 2012/27/ES prasībām"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam

 

Iepirkuma numurs: EM 2015/67
Iepirkuma līguma priekšmets:"Energoefektivitātes fonda darbības modeļa un energoefektivitātes pienākuma shēmā iekļauto pušu iemaksu apmēra noteikšanas metodikas izstrādāšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam

 

Iepirkuma numurs: EM 2015/61
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu organizēšana Ekonomikas ministrijas rīkotajiem pasākumiem" (6 daļas) 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas kārtībā veiktajam iepirkumam 1.daļai 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas kārtībā veiktajam iepirkumam 2.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas kārtībā veiktajam iepirkumam 3., 4., 5.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam, 6.daļai
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr.EM 2015/61-1
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/61-2


Iepirkuma numurs: EM 2015/53
Iepirkuma līguma priekšmets: "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas piegāde un uzstādīšana Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā II korpusā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma Nr.EM 2015/53
Izraksts no iepirkuma līguma Nr.EM 2015/53 grozījumiem

 

Iepirkuma numurs: EM 2015/56
Iepirkuma līguma priekšmets: "Jaunbūvju energoefektivitātes prasību noteikšana dažādu ēku klasēm, ņemot vērā ēku dzīves cikla izmaksas"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/56

Iepirkuma numurs: EM 2015/55
Iepirkuma līguma priekšmets:"Siltumapgādes datu ieguve, analīze un rokasgrāmatas sagatavošana pašvaldībām energoplānošanai to administratīvajās teritorijās"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/55
 

Iepirkuma numurs: EM 2015/25
Iepirkuma līguma priekšmets:"Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, telpu un piegulošās teritorijas uzkopšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/25
Izraksts no vienošanās par grozījumiem iepirkuma līgumā Nr.EM 2015/25

Iepirkuma numurs: EM 2015/50
Iepirkuma līguma priekšmets: "Nozares padomnieku - specializēto atašeju personīgo mantu transportēšana no Briseles, Beļģijā uz Latviju"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/50

Iepirkuma numurs: EM 2015/49
Iepirkuma līguma priekšmets: "Juridiskie pakalpojumi pārstāvības nodrošināšanai""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas kārtībā veiktajam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma Nr. EM 2015/49

Iepirkuma numurs: EM 2015/47
Iepirkuma līguma priekšmets: "Telpu noma, kā arī skatuves, gaismas un skaņas tehnikas nodrošināšana konkursam "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas kārtībā veiktajam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma Nr. EM 2015/47


Iepirkuma numurs: EM 2015/46
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajiem iepirkumiem" 
1.daļa - "Kafijas paužu nodrošināšana semināram "Aizdevumu un riska kapitāla programmas biznesa uzsācējiem""
2.daļa - "Kafijas pauzes nodrošināšana konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" noslēguma pasākumam"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas kārtībā veiktā iepirkuma 1., un 2.daļai
Izraksts no iepirkuma līguma Nr. EM 2015/46 1., un 2.daļai

Iepirkuma numurs: EM 2015/32
Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvniecības informācijas sistēmas papildinājumu drošības testēšana, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/32
Papildvienošanās - Iepirkuma līgumam Nr. EM 2015/32
Izraksts no papildvienošanās Nr.2 iepirkuma līgumam Nr. EM 2015/32

​Iepirkuma numurs: EM 2014/29
Iepirkuma līguma priekšmets: "Tulkošanas pakalpojumi Ekonomikas ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra  vajadzībām (4 daļas)"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta iepirkumam 1.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta iepirkumam 2.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta iepirkumam 3.daļai
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta iepirkumam 4.daļai
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/29 1.daļai
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/29 4.daļai
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/29 3.daļai
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/29 2.daļai

 

Iepirkuma numurs: EM 2015/28
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana, garantijas nodrošināšana un nolietoto kondicionēšanas iekārtu demontāža un utilizācija"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr.EM 2015/28 (1.daļa)
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/28 (2.daļa)

 

Iepirkuma numurs: EM 2015/36
Iepirkuma līguma priekšmets: "Juridiskie pakalpojumi dabasgāzes tirgus reformu īstenošanai"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/36

Iepirkuma numurs: EM 2015/30
Iepirkuma līguma priekšmets: "Juridiskie pakalpojumi dabasgāzes tirgus reformu īstenošanai"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas iepirkumam


Iepirkuma numurs: EM 2015/04 
Iepirkuma līguma priekšmets:
"Tulkošanas pakalpojumi Ekonomikas ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām (4 daļas)"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas iepirkumam


Iepirkuma numurs: EM 2015/22
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana, garantijas nodrošināšana un nolietoto kondicionēšanas iekārtu demontāža un utilizācija"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
 

Iepirkuma numurs: EM 2015/18
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas interešu aizstāvības nodrošināšana saistībā ar noslēgtajiem līgumiem ar komandītsabiedrību "Expo 2015""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2015/13
Iepirkuma līguma priekšmets: "Mobilo sakaru pakalpojumi"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma Nr. EM 2015/13
 

Iepirkuma numurs: EM 2015/16
Iepirkuma līguma priekšmets: "NAPRO sistēmas uzturēšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/16

 

Iepirkuma numurs: EM 2015/07
Iepirkuma līguma priekšmets: "E-komercijas semināru organizēšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/07


Iepirkuma numurs: EM 2015/14
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas interešu aizstāvības nodrošināšana saistībā ar noslēgtajiem līgumiem ar komandītsabiedrību "Expo 2015""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2015/06
Iepirkuma līguma priekšmets: "Konferences organizēšana Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/06

 

Iepirkuma numurs: EM 2015/05
Iepirkuma līguma priekšmets: "'Ēdināšanas nodrošināšana forumam "Veiksmīgas ekosistēmas veidošana start-up uzņēmumu radīšanai""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 16.daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2015/05

Lapas informācija atjaunota:    27-10-2016