Padomes sastāvs

Padomes priekšsēdētājs  - Gints Miķelsons

Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Artis Dzirkalis

 

Māris Bambis

 

Biedrības “Latvijas Amatniecības kamera” amatu padomes priekšsēdētājs”;

Ilze Beināre

-

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece;

 

Andris Bērziņš

 

-

 

Biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs;

 

Kaspars Bondars

-

Biedrības “Latvijas Ģeotehniķu savienība” valdes priekšsēdētājs;

Artis Dzirkalis

 

Pēteris Dzirkals

 

-

 

-

Biedrības “Latvijas būvinženieru savienība” valdes loceklis;

 

Biedrības “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” valdes loceklis;

Dzintra Gorbunova

-

Izglītības un zinātnes ministrijas, Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta eksperte;

Klāvs Grieze

-

Satiksmes ministrijas, Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vadītājs;

Normunds Grinbergs

-

Biedrības “Latvijas Būvnieku asociācija” prezidents;

 

Raitis Gultnieks

-

Biedrības “Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija” valdes priekšsēdētājs – prezidents;

Leonīds Jākobsons

-

Biedrības “Būvmateriālu ražotāju asociācija” izpilddirektors;

Edvīns Kāpostiņš

-

Vides un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Zemes pārvaldības un plānojumu uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieks

Ināra Laube

-

Biedrības “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” valdes priekšsēdētāja vietniece;

Gints Miķelsons

-

Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” vadītājs

 

Jānis Rāzna

-

Biedrības “Transportbūvju inženieru asociācija” valdes priekšsēdētājs;

Jurijs Strods

-

Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” izvirzīts pārstāvis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;

Ervīns Timofējevs

-

Biedrības “Latvijas arhitektu savienība” biedrs;

 

Normunds Tirāns 

-

Biedrības “Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija” valdes priekšsēdētājs;

Gunārs Valinks

-

Biedrības “Latvijas Inženierkonsultantu asociācija” valdes loceklis;

Andris Veinbergs

 

Biedrības “Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības padome” valdes loceklis”.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    18-09-2020