Padomes personālsastāvs

Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes personālsastāvu

 

1. Pamatojoties uz likuma „Par atbilstības novērtēšanu” 13.panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumu Nr.1266 „Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums” 4. un 5.punktu apstiprināt Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi šādā sastāvā:

 

Padomes priekšsēdētājs

Z.Liepiņa - Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Padomes priekšsēdētāja vietniece


O.Veilande – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītāja


Padomes locekļi:


I.Apsīte – Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore


K.Būmanis – Latvijas Testēšanas laboratoriju asociācijas valdes loceklis


A.Cars – Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares eksperts


J.Kļaviņš – Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvis, Valmieras Stikla Šķiedra AS , Ražošanas attīstības daļas vecākais pētnieks


R.Rimša – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā referente


J.Maurāns – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Metroloģijas biroja vadītājs


J.Pēkale – Tehnisko ekspertu asociācijas valdes locekle


I.Pilmanis – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas biroja vadītājs


S.Pupure – Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrības pārstāve


Dz.Putnis – Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs


A.Segliņa – Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte


D.Ugare – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece


B.Vītoliņa – Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore


K.Zariņa – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas vadītāja

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ekonomikas ministrijas 2013.gada 13.decembra rīkojumu Nr.209 „Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes personālsastāvu”.

 

Ekonomikas ministre          D.Reizniece–Ozola     

Lapas informācija atjaunota:    14-07-2015