Padomes personālsastāvs

 

Padomes priekšsēdētāja

 

Z. Liepiņa - Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece


Padomes locekļi:


A. Binovskis - Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras direktors


I. Buškevica - Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes direktore


A. Doveiks - Nacionālā veselības dienesta direktora vietnieks veselības aprūpes administrēšanas jautājumos


Veselības inspekcija


K. Klints - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" direktors


J. Pļavinskis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākais eksperts


A. Roska - Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta Kontroles uzraudzības daļas vadītājs


S. Rulle - Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta direktore


A. Sudārs - Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieks


I. Šice-Trēde - Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta direktore


Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas pārstrādes departaments


I. Valtere - Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja


M. Vīksne - Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā eksperte


B. Vītoliņa - Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore


S. Zariņa - Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja


Veselības ministrija

Lapas informācija atjaunota:    19-02-2019