Trauksmes celšana

Tu esi trauksmes cēlējs, ja Tu esi fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un par pārkāpumu esi uzzinājis, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, t.i. ziņo par pārkāpumiem savā darba vietā.

 

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

 

Kas ir kompetentā institūcija, kurai ziņot par iespējamo pārkāpumu?

 

Par kompetento institūciju tiek uzskatīta iestāde, kurai ir attiecīgais mandāts (pilnvarojums) un no likuma izrietošas tiesības pārbaudīt trauksmes cēlēja ziņojumā norādītās informācijas patiesumu un vērsties pret pārkāpējiem, vai nu uzsākot pārbaudi, izmeklēšanu (tai skaitā uzsākot resorisko pārbaudi) vai arī veikt citas kontroles darbības pārkāpumu atklāšanai, novēršanai un pārkāpēju sodīšanai.

 

Vairākumā gadījumu kompetentās institūcijas būs iestādes, kuras var piemērot administratīvos sodus, naudas sodus vai ierosināt krimināllietas.

 

Kompetentās iestādes ekonomikas resorā:

 

Pārkāpumi ekonomikas, tautsaimniecības, būvniecības, rūpniecības, enerģētikas, tirgus, komercdarbības, patērētāju tiesību, mājokļu, tūrisma, uzņēmumu, sabiedrisko pakalpojumu, privatizācijas jomā – Ekonomikas ministrija;

 

Pārkāpumi būvniecības, būvuzraudzības, bīstamo būvju jomā – Būvniecības valsts kontroles birojs;

 

Pārkāpumi statistikas jomā – Centrālā statistikas pārvalde;

 

Pārkāpumi konkurences jomā – Konkurences padome;

 

Pārkāpumi eksporta, ārējās tirdzniecības, investīciju, uzņēmējdarbības attīstības, inovācijas, tūrisma jomā – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

 

Pārkāpumi akreditācijas jomā – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs;

 

Pārkāpumi patērētāju tiesību, tirgus uzraudzības, bīstamo iekārtu, metroloģijas, reklāmas jomā – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Ekonomikas ministrijā?

 

1. Aicinām izmantot Valsts kancelejas izstrādāto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, sūtot uz ministrijas trauksmes cēlēju e-pastu: trauksme@em.gov.lv.

2. Nosūtot aizpildītu trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapu ar oficiālo elektronisko adresi;

3. Papīra formā pa pastu.

 

Ja izlasot Tavu trauksmes cēlēja ziņojumu mēs secināsim, ka esi vērsies nepareizajā iestādē, tad trauksmes cēlēja ziņojums (izmantojot drošus saziņas kanālus) tiks pārsūtīts kompetentās iestādes trauksmes cēlēju kontaktpersonai par to informējot Tevi.

 

Lai aizsargātu patiesos trauksmes cēlējus, Ekonomikas ministrija informē, ka atbildi sūtīs uz Tevis norādīto e-pasta adresi vai arī uz Tavu oficiālo elektronisko adresi.

 

Papildu informācija par Trauksmes celšanas likumu un vadlīnijas tā piemērošanai publicētas trauksmes celšanas mājaslapā

Lapas informācija atjaunota:    30-05-2019