Būvniecības likums un jaunais būvniecības process

Jaunais būvniecības process vērsts uz kvalitāti un atbildību

 

2014. gada 1. oktobrī stājies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi. Jaunajos tiesību aktos īpašs uzsvars liekts uz būvdarbu organizēšanas procesu un iesaistīto pušu atbildību, vienlaicīgi samazinot birokrātisko procedūru skaitu.

 

Būvniecības likuma mērķis ir radīt mūsdienīgu būvniecības procesa tiesisko regulējumu Latvijā, kas sekmē kvalitatīvu un atbildīgu būvniecību Latvijā, sabiedrībai radot pārliecību par ēku drošumu un nekaitīgumu.

 

Jaunais būvniecības regulējums skaidri nosaka pienākumu un atbildību sadalījumu starp būvniecībā iesaistītajām pusēm, precīzi definē kontrolējošo institūciju pienākumus un atbildību būvniecības procesa uzraudzībā, kā arī dod iespēju iedzīvotajiem savlaicīgi iepazīties un iesaistīties ar sev tuvumā plānoto būvniecības projektu īstenošanā.

 

Lasīt vairāk...

Lapas informācija atjaunota:    07-12-2015