Atbalsta programma ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai

Mājoklis ir viena no cilvēku pamatvajadzībām, taču tā iegāde lielai daļai mājsaimniecību, jo īpaši ģimenēm ar bērniem, joprojām ir finansiāli apgrūtināta vai pat neiespējama.

 

Lai atvieglotu ģimenēm ar bērniem iespēju nodrošināt pirmo iemaksu kredītam mājokļa iegādei vai būvniecībai, apstiprināti Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumi Nr.443 „Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”. 

 

“Atbalsts mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem ir viens no demogrāfijas politikas elementiem. Ģimenei, kurā parādās bērns, parādās arī mājokļa jautājums, un ar katru nākamo bērnu tas kļūst arvien aktuālāks. Ceru, ka ar šī programma palīdzēs ģimenēm izšķirties par labu sava nākamā bērna laišanai pasaulē,” saka ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

 

Galvojuma apmērs būs atkarīgs no bērnu skaita ģimenē:

  • 10 % (maksimālais galvojuma apmērs -10 tūkst. eiro), ja ģimenē ir viens bērns;
  • 15 % (maksimālais galvojuma apmērs - līdz 15 tūkst. eiro), ja ģimenē ir divi bērni;
  • 20 % (maksimālais galvojuma apmērs - līdz 20 tūkst. eiro), ja ģimenes apgādībā vai tajā dzīvo trīs un vairāk nepilngadīgi bērni.

 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM)  izsniegs un administrēs galvojumu komercbankai, kas izsniegusi aizdevumu personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādība ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Programma sāks darboties pēc valsts ALTUM un komercbanku savstarpējo līgumu noslēgšanas. ALTUM  šobrīd gatavo noslēgšanai līgumus ar vairākām lielajām Latvijas bankām atbalsta programmas ieviešanai tajās. Aktuālajai informācijai sekojiet ALTUM mājaslapā: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/majoklu_galvojumu_programma

 

ALTUM galvojumu izsniegs pēc tam, kad aizdevējs būs piešķīris aizdevumu vai rakstiski apliecinājis, ka aizdevums tiks piešķirts. Galvojums tiks izsniegts uz laiku līdz 10 gadiem.

 

Programmas ietvaros  plānots izsniegt ap 1000 galvojumus par summu 6,314 milj EUR.

 

2014. gada 18. septembrī ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis un Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis parakstīja Ekonomikas ministrijas un Latvijas Komercbanku asociācijas sadarbības memorandu par atbalsta programmas mājokļa iegādei vai būvniecībai īstenošanu. Memoranda mērķis ir sadarboties valsts atbalsta programmas dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai efektīvā ieviešanā un pilnveidē, lai uzlabotu ģimeņu dzīves apstākļus Latvijā, padarītu pieejamākus aizdevumus mājokļu uzlabošanai un stabilizētu Latvijas demogrāfisko situāciju.

 

Prezentācija „Galvojumu programma mājokļa iegādei vai būvniecībai

Lapas informācija atjaunota:    18-09-2014