Starptautiskā būvniecības konference noslēdzas ar priekšlikumiem Būvniecības pamatnostādnēm

Ar vērtīgu pieredzes apmaiņu un priekšlikumiem turpmākai nozares attīstībai noslēdzās plaši apmeklētā Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – Birojs) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM) un Ilgtspējīgas būvniecības padomi (IBP) organizētā trešā starptautiskā būvniecības konference “Būvdarbu kvalitātes valsts kontrole un būvniecības tirgus uzraudzība Latvijā un Eiropā”.

 

“Nākotnē ikvienā būvniecības procesa posmā spēcīgāk akcentēsim trīs aspektus – kvalitāti, drošību un atbildību. Ekonomikas ministrija kā 2016. gada vienu no svarīgākajiem uzdevumiem definējusi Būvniecības pamatnostādņu un rīcības plāna izstrādi nākamajiem pieciem gadiem,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs.

 

Konferencē, klātesot gan likumdevēja pārstāvjiem, gan būvniecības procesa dalībniekiem, notika divas paneļdiskusijas par trīs būtiskiem būvniecības jautājumiem. Diskusiju pamatā bija trīs pētījumi – Konkurences padomes pētījums par publiskajiem iepirkumiem, Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas sagatavotais pārskats par būvniecības nozari un Biroja aptaujas rezultāti par būvniecības nozarē strādājošo viedokli. Paneļdiskusiju dalībnieki izteica savus ieteikumus likumdevējiem un nozarei par uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un ēnu ekonomikas mazināšanu, kompāniju konkurētspēju un to eksportspēju palielināšanu, kā arī būvju kvalitātes un drošības uzlabošanu atbilstoši šodienas pieprasījumam. Ar konferences materiāliem iespējams iepazīties mājaslapā www.kvalitatekonference.lv

 

“Esam gandarīti par konferences paneļdiskusijas daļu, kurā vairākiem Eiropas nozares ekspertiem un viedokļu līderiem vienuviet bija iespēja dalīties pieredzes un domu apmaiņā par būvindustrijas nozares izaicinājumiem, ko klātienē un arī interneta tiešraidē varēja vērot būvniecības nozares eksperti un citi interesenti, vēršot būtisku uzmanību uz nozares sakārtošanas jautājumiem,” komentē Biroja direktors Pēteris Druķis.

 

Paneli “Pasūtāji” moderēja Mārtiņš Daugulis, kurā piedalījās  Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa, “Valsts nekustamie īpašumi” Attīstības pārvaldes Būvprocesa daļas vadītājs Aivars Siliņš, “Domuss” (NCH Grupa) būvniecības direktors  Jānis Lāčaunieks, Igaunijas Tehniskās inspekcijas  ģenerāldirektors Raigo Uukkivi un Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas vadītājs Jurģis Rasa.

 

Savukārt paneli “Izpildītāji” moderēja Jānis Dripe, kurā piedalījās UPB holdinga padomes priekšsēdētājs Uldis Pīlēns, “Firma L4” valdes priekšsēdētājs  Gunārs Valinks, Būvkompānijas “RBSSKALS” padomes priekšsēdētājs Māris Saukāns, “CEMEX Latvija” cementa ražošanas direktors Uwe Lubjuhn un Atbilstības vērtētāju “TÜV Nord Group” Būvkonstrukciju testēšanas laboratorijas vadītājs Essenē Thomas Schliwka.

 

Par nozares politikas veidošanu atbildīgās Ekonomikas ministrijas pārstāvis, valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs, paneļdiskusiju kopsavilkumā uzsvēra, ka Būvniecības pamatnostādnēs laika posmam 2016.2020. gadam, tiks diskutēts par šādiem ierosinājumiem:

  •          veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, konkurētspējas celšanu un uz eksportu orientētu būvniecības pakalpojumu atbalstīšanu pašmāju tirgū, politikas veidotājiem nepieciešams veikt būvniecības tirgus prognozes un ilgtermiņa plānošanu;
  •          ģenerāluzņēmēja atbildības noteikšana, tādējādi veicinot iekšējo kontroles sistēmu par apakšuzņēmēju ķēdes pārvaldīšanu un atbildību par visu veikto būvdarbu izpildījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  •          nodarbināto identifikācijas karšu ieviešanu būvlaukumos, veicinot izglītības un prasmju kontroli visos būvniecības līmeņos, darba drošības uzlabošanu, ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības mazināšanu būvniecībā;
  •          administratīvā sloga mazināšanai, uzlabot normatīvo aktu kvalitāti, ieviest uz izpildījumu vērstu tehnisko regulējumu un uz digitāliem risinājumiem balstītu būvniecības procesa pārvaldību būvniecības kontroles iestādēm;
  •          līgumisko attiecību standartizēšana gan publiskajam, gan privātajam pasūtītājam, nodrošinot vienlīdzīgu un godīgu konkurenci būvniecības pakalpojumu sniedzēju vidū.

 

Jau ziņots, ka konferences mērķis bija pieredzes apmaiņa starp Latvijas un ārvalstu nozares ekspertiem par kvalitātes prasībām būvēm, būvdarbu valsts kontroli un būvniecības tirgus uzraudzību, kā arī normatīvo regulējumu ilgtspējīgai būvniecības nodrošināšanai. Būvdarbu kontrole, būvniecības kvalitāte un ilgtspējīga būve ir aktualitātes, kuras EM un Birojs ir izvirzījušas par mērķi tuvākajiem gadiem būvindustrijas sakārtošanai un tālākai sekmīgai attīstībai.

 

Viena no galvenajām tēmām  bija vienota pieeja būvdarbu kontroles nodrošināšanai Latvijā un Eiropā, vienlaikus uzzinot arī par jaunākajām aktualitātēm būvniecībā Latvijā, Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā. Par aktualitātēm stāstīja Eiropas būvniecības kontroles konsorcija pārstāvis, Austrijas Būvkonstrukciju institūta rīkotājdirektors Dr. Ing. Rainer Mikulits, Lietuvas Vides ministrijas Teritoriālās plānošanas departamenta un Valsts Būvinspekcijas vadītāja Laura Nalivaikiene, Igaunijas Tehniskās inspekcijas ģenerāldirektors Raigo Uukkivi un Latvijas Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs.

 

Otra galvenā tēma bija moderno tehnoloģiju aizvien pieaugošā loma būvniecības kvalitātes nodrošināšanā un procesa vadīšanā, kur pieredzē dalījās IT risinājumu vadītājs netiešās pārdošanas un biznesa attīstības departamentā Tekla korporācijā Antti Soikkeli  (Somija),TÜV Nord Būvkonstrukciju testēšanas laboratorijas vadītājs Esenē Thomas Schliwka (Vācija) un CEMEX Latvija cementa ražošanas direktors Dr. Ing. Uwe Lubjuhn (Vācija).

 

Šī bija jau trešā starptautiskā konference par būvniecības kvalitāti un ilgtspējību Latvijā, un turpmāk tā tiks organizēta katru gadu novembrī, lai novērtētu paveikto nozarē pēc jaunā Būvniecības likuma stāšanās spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

 

Atbalstītāji: Latviešu nacionālā apvienība Kanādā, SIA “CEMEX”, SIA “TÜV Nord Baltik”, Tekla Corporation, SIA “BIM Solutions”, Palīdzības un Attīstības fonds Latvijai, TVNET.

 

Par Biroju

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk tekstā – Birojs) no 2015. gada 1. janvārim līdz 1. oktobrim ir pārbaudījis 1252 ēkas, no kurām 79% jeb 987 ir Birojam piekritīgi objekti. Līdz gada beigām plānots apsekot vēl vismaz tikpat daudz objektu, cik 3. ceturksnī, īpašu uzmanību pievēršot birojiem un viesnīcām, tādējādi līdz gada beigām pārbaudot ap 2000 publisko ēku. Lai realizētu Birojam uzticētos pienākumus, pašlaik tajā strādā 59 darbinieki, no tiem puse jeb 30 ir būvspeciālisti un eksperti ar nopietnu darba pieredzi Latvijā un ārvalstīs.

 

Papildu informācija:

Nelda Elsiņa,

Sadarbības projektu vadītāja, konferences organizatore

Būvniecības valsts kontroles birojs

Tālr.: +371-67013320/ +371-27659270

E-pasts: nelda.elsina@bvkb.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    02-12-2015