Vispārīgie jautājumi

1. Kādi varētu būt/ir ES puses nosacījumi turpmākai sadarbībai ar Lielbritāniju?

Turpmākie sadarbības nosacījumi būs atkarīgi no ES un Lielbritānijas panāktiem izstāšanās sarunu rezultātiem. 2018.gada 14.novembrī publicētais Izstāšanās līguma projekts un Politiskās deklarācijas projekts atspoguļo līdz šim panāktās neformālās vienošanās rezultātus. Vienošanās paredz pārejas periodu līdz 2020.gada 31.decembrim, līdz kuram, saglabājot uz ES Vienotā tirgus nosacījumiem balstītas attiecības, pusēm jāvienojas par nākotnes attiecību nosacījumiem. Lai Izstāšanās līgums stātos spēkā, pusēm līdz izstāšanās datumam ir jāveic iekšējās apstiprināšanas procedūras (tā jāratificē).

 

Ja Izstāšanās līgumu kāda no pusēm neratificēs, pārejas perioda nosacījumi piemēroti netiks un izstājoties no ES Lielbritānija kļūst par tā saucamo trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Šajā gadījumā attiecības turpmāk tiks balstītas uz Pasaules Tirdzniecības organizācijas līgumu nosacījumiem.

 

Līdz šim Lielbritānijas parlaments nav atbalstījis neformāli panāktās vienošanās rezultātus. Neskatoties uz to Lielbritānijas parlaments tomēr ir rosinājis nepieļaut bezvienošanās 'Brexit'.

 

2. Vai plānots BREXIT pārejas posms?

Jā, 2018.gada 14.novembrī publicētais Izstāšanās līgums teksts (stāsies spēkā pēc pušu attiecīgo iekšējo apstiprināšanas procedūru pabeigšanas) paredz pārejas periodu līdz 2020.gada 31.decembrim, līdz kuram pusēm jāvienojas par nākotnes attiecību nosacījumiem. Taču pārejas periods plānots tikai tad, ja puses līdz izstāšanās datumam ratificēs Izstāšanās līgumu.

 

Pārejas periodā uz Lielbritāniju:

1) turpinās attiekties ES tiesiskais ietvars (acquis communautaire) un tā izmaiņas, kas tiks pieņemtas pārejas perioda laikā, ieskaitot ES Tiesas kontroli;

2) saglabāsies ES starptautisko nolīgumu ietekme. Tas nozīmē, ka Lielbritānijai arī pārejas perioda posmā būs jāturpina pildīt ES starptautiskos līgumos uzņemtās saistības. Tai pat laikā ES nevarēs uzdot trešajām valstīm pienākumu turpināt pildīt saistības pret Lielbritāniju, jo, sākoties pārejas periodam, juridiski tā vairs nebūs ES dalībvalsts.

 

3. Vai Lielbritānija ir izteikusi vēlmi kādu nozari aizsargāt ar īpašiem noteikumiem, sava tirgus aizsargāšanas nolūkā?

Nē, bet Lielbritānijas valdība ir paudusi vēlmi:

1) iegūt kontroli pār Lielbritānijas robežām (izbeidzot brīvu personu kustību)
2) iegūt pilnu kontroli pār nacionālo budžetu (beidzot iemaksas ES budžetā)
3) izstāties no Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijas un
4) izstāties no Kopējās Lauksaimniecības politikas un Kopējās Zivsaimniecības politikas.

Lapas informācija atjaunota:    24-01-2020