Eiropas Savienība

Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai (ES) 2004.gadā Ekonomikas ministrija visos ES lēmumu pieņemšanas posmos nodrošina koordinētu Latvijas viedokļa formulēšanu, paušanu un aizstāvēšanu ekonomikas politikas jautājumos. Viedokļa formulēšanā tiek uzklausīti arī uzņēmēju, iedzīvotāju un sociālo partneru viedokļi.

 

Eiropas Komisijas darba plāns

Ik gadu Eiropas Komisija pieņem rīcības plānu nākamajiem divpadsmit mēnešiem. Komisijas darba plānā tiek izskaidrots, ar kādām konkrētām darbībām plānots sasniegt ES politiskās prioritātes. Eiropas Komisijas darba plānā 2019.gadam ir ietvertas nozīmīgas iniciatīvas Ž.K.Junkera 10 izvirzīto politisko prioritāšu jomās: 10 jaunas iniciatīvas, 84 likumdošanas priekšlikumi, kuri atrodas dažādās izstrādes stadijās un pie kuriem tiks turpināts darbs, 10 priekšlikumi, kurus plānots atsaukt un 10 pasākumi spēkā esošo ES tiesību aktu pārskatīšanai kvalitātes uzlabošanas nolūkos (tā saucamās REFIT iniciatīvas).

 

Interešu pārstāvība ES ekonomisko politiku ietvaros

Ekonomikas ministrijas kompetencē ir šādas ES politikas:

kā arī šādas iniciatīvas:

 

Ekonomikas ministrija pārstāv Latvijas intereses šādās ES Padomes struktūrās un apakšstruktūrās:

  • Konkurētspējas padome (iekšējā tirgus un rūpniecības jautājumi)
  • Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome (enerģētikas jautājumi).
Lapas informācija atjaunota:    28-10-2019