Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN)

Eiropas Biznesa tīkls (EEN) ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem uzņēmēju jautājumiem par ES lietām, īpaši izceļot MVU.

 

Tīkls piedāvā konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem 54 valstīs, ieskaitot 28 Eiropas Savienības valstis, kandidātvalstis (Turcija, Maķedonija, Islande), Eiropas Ekonomikas zonas valstis un trešās valstis.

 

Tīklā ir apvienotas un koordinēti darbojas aptuveni 600 partnerorganizācijas, kurās nodarbināti ap 4000 speciālistu, lai veicinātu ES uzņēmējdarbību.
Lapas informācija atjaunota:    16-11-2018