Vienotais produktu kontaktpunkts

Vienotie Produktu kontaktpunkti sniedz informāciju par konkrētās dalībvalsts noteikumiem, kurus piemēro pirms preču laišanas tirgū. Tāpat Vienotie Produktu kontaktpunkti sniedz atbildīgo iestāžu kontaktinformāciju, lai ar tām varētu sazināties nepastarpināti.

 

Latvijas Produktu kontaktpunkta ietvaros ar Būvniecības produktu regulu (ES) Nr.305/2011 izveidots arī Latvijas Būvniecības kontaktpunkts. Tas bez maksas sniedz uzticamu un precīzu informāciju par specifiskiem būvniecības produktu tipu izstrādāšanai, montāžai un instalācijai piemērojamajiem noteikumiem. Kontaktpunkts tāpat sniedz informāciju par uz katru būvniecības produkta paredzēto pielietojumu attiecināmo pamatprasību izpildi Dalībvalsts teritorijā. Latvijas Būvniecības kontaktpunkta funkcijas pilda Ekonomikas ministrija: pcp@em.gov.lv.

 

Latvijā Vienotā Produktu kontaktpunktu funkcijas pilda Ekonomikas ministrija: pcp@em.gov.lv.

 

Lapas informācija atjaunota:    07-12-2016