Alternatīvs strīdus risināšanas mehānisms (SOLVIT)

SOLVIT centrs ir alternatīvs strīdus risināšanas mehānisms, kurš darbojas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (ES dalībvalstīs un Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā). Centra pakalpojumi ir bezmaksas.

 

SOLVIT centrs var palīdzēt risināt problēmas, kuras rodas citu dalībvalstu valsts iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto.

 

SOLVIT centrā var iesniegt sūdzību, ja:

  • nav ievērotas jūsu vai jūsu uzņēmuma ES normatīvajos aktos noteiktās tiesības;
  • ES tiesību aktiem neatbilstošu lēmumu pieņēmusi valsts pārvaldes iestāde (valsts, reģionālā vai pašvaldības);
  • pārkāpums noticis citā EEZ dalībvalstī.

 

SOLVIT centrā tiek iesniegtas un risinātas dažādu jomu problēmas, piemēram, par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, preču savstarpējo atzīšanu, uzņēmējdarbības brīvību, darbinieku norīkošanu, netaisnīgiem nosacījumiem valsts iepirkuma konkursos u.tml.

 

Lai uzzinātu, kādas ES tiesību normas ir pārkāptas, neformālu juridisku padomu varat saņemt portālā Tavs Eiropas padomdevējs.

 

Lai iesniegtu sūdzību Latvijas SOLVIT centrā, aizpildiet tiešsaistes iesnieguma formu vai  rakstiet uz e-pastu: solvit@em.gov.lv.  Jautājumu gadījumā, zvaniet uz 67013075. 


Sīkāka informācija pieejama SOLVIT centru mājas lapā.

 

Lapas informācija atjaunota:    14-08-2019