Eiropas ombuds

Sūdzības par ES institūcijām

 

Eiropas ombuds izskata sūdzības par kļūdām ES institūciju, iestāžu un aģentūru pārvaldē un var konstatēt kļūdu pārvaldē, ja institūcija neievēro pamattiesības, tiesiskos noteikumus vai labas pārvaldes principus.
 

Tas attiecas, piemēram, uz administratīvām neatbilstībām, netaisnīgumu, diskrimināciju un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, atbildes nesniegšanu, informācijas liegšanu un nevajadzīgu kavēšanos.

 

Ombuda mandāts neattiecas tikai uz Eiropas Savienības Tiesu, kas pilda tiesu iestādes pienākumus.

 

Ja esat Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai iedzīvotājs, jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas ombudam. Iesniegt sūdzību var arī uzņēmumi, asociācijas vai citas iestādes ar reģistrētu biroju ES dalībvalstī.

 

Eiropas ombudu tīkls aptver 99 birojus 35 Eiropas valstīs.

Lapas informācija atjaunota:    05-01-2015