ES Vienotā tirgus pārskats

Lai ES Vienotais tirgus darbotos saskaņoti, ES dalībvalstīm ir pienākums savlaicīgi un korekti ieviest ES tiesību aktos noteikto. ES Vienotā tirgus progresa ziņojums (Scoreboard) ļauj ikvienam tiešsaistē iepazīties ar izvērtējumu, kā dalībvalstis izpilda iepriekš minēto pienākumu, gan katra atsevišķi, gan ES kopumā.

ES Vienotā tirgus progresa ziņojums tiešsaistē pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā.

Lapas informācija atjaunota:    30-09-2014