Europe Direct

ES informācijas dienests 

 

Praktiska informācija un padomi, lai palīdzētu vairāk uzzināt par Eiropas Savienības darbību, ES pilsoņu tiesībām, kā arī ES piedāvāto finansējumu.

 

Sazinoties ar savu vietējo informācijas centru „Europe Direct” pa tālruni vai e-pastu  (jebkurā ES oficiālajā valodā), varat saņemt šādu informāciju:

  • atbildes uz jūsu jautājumiem par ES tiesību aktos paredzētajām tiesībām, par finansējuma iespējām utt.;
  • ielūgumus uz informatīviem pasākumiem un sarīkojumiem par ES;
  • dokumentus un publikācijas par ES;
  • norādes uz citiem informācijas avotiem;
  • kompetentu organizāciju kontaktinformāciju.

 

Ko „Europe Direct” nedara?

  • nerisina problēmas — nereģistrē un nepārsūta sūdzības, tomēr var norādīt, ar ko sazināties;
  • neizsakās par ES politikas jautājumiem vai nostājām, ko pieņēmušas iestādes;
  • nesniedz juridiskas konsultācijas (interpretējot ES tiesību normas).
Lapas informācija atjaunota:    05-01-2015