FIN-NET

Strīdi ar bankām un citām finanšu iestādēm

 

Gadījumā, ja patērētājs sūdzas par ārvalstu finanšu pakalpojumu sniedzēju, kur pieejama ārpustiesas sūdzību procedūra, šo sūdzības parasti izskata tā sūdzības struktūra, kurā atrodas finanšu pakalpojumu sniedzējs.

 

Izmantojot šo tīmekļa vietni, patērētājs, kam ir sūdzības par finanšu pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas citā valstī, var:

  • noteikt attiecīgo ārpustiesas sūdzību procedūru finanšu pakalpojumu sniedzēja valstī un sazināties ar attiecīgo iestādi;
  • sazināties ar ārpustiesas sūdzību procedūru nodrošinātāju savas mītnes valstī, kas palīdzēs un sniegs visu nepieciešamo informāciju par sūdzību procedūru.

 

FIN-NET tīkla mērķis ir sniegt patērētājiem iespēju iesniegt savas pārrobežu sūdzības noslēgtā finanšu līguma valodā vai valodā, kurā viņi parasti komunicē ar šo finanšu pakalpojumu sniedzēju.

 

Patērētāji var izmantot arī FIN-NET pieejamo pārrobežu finanšu pakalpojumu sūdzību veidlapu, kurā ir paskaidroti veicamie soļi.

Lapas informācija atjaunota:    05-01-2015