Preču savstarpējās atzīšanas princips

Preču savstarpējās atzīšanas princips paredz, ka ES dalībvalstis nedrīkst liegt tirgot to teritorijā preces, kuras jau likumīgi tirgo citā ES dalībvalstī, pat tad, ja tās ir ražotas saskaņā ar tādām prasībām, kas atšķiras no galamērķa dalībvalsts prasībām. Šo principu piemēro precēm, uz kurām neattiecas saskaņoti ES tiesību akti (brīva preču aprite neharmonizētā sfērā).
 

Eiropas Komisijas mājaslapā var iepazīties ar indikatīvu sarakstu ar precēm, uz kurām attiecas savstarpējās atzīšanas princips.
 

Informācija par savstarpējās atzīšanas principu un vadlīniju dokumenti principa piemērošanai ir pieejami Eiropas Komisijas mājas lapā.


Prezentācijas par preču savstarpējās atzīšanas principu (latviski), (angliski). 

Lapas informācija atjaunota:    16-11-2018