Tava Eiropa

 

Portāls par ES tiesībām „Tava Eiropa” sniedz informāciju par pamattiesībām ES un to, kā šīs tiesības tiek nodrošinātas katrā dalībvalstī. Portāls informē par prasībām attiecībā uz precēm, PVN un muitu, uzņēmumu pārņemšanu, finansiālu un cita veida palīdzību, par pieteikumiem valsts iepirkumiem, par darba likumdošanu, sociālo nodrošinājumu un noteikumiem ārvalstu darbiniekiem, informāciju par situāciju tirgū u.tml.
 

Portālā ir arī norādes uz citiem Eiropas Komisijas konsultāciju un informācijas dienestiem.

Lapas informācija atjaunota:    07-12-2016