Tavs Eiropas padomdevējs

 

Portāls par ES pilsoņu un uzņēmēju tiesībām “Tavs Eiropas padomdevējs” ir bezmaksas ES konsultāciju dienests iedzīvotājiem, kurā pašlaik strādā juristi no Eiropas Pilsoņu rīcības dienesta (European Citizen Action Service). Tā ir juristu komanda, kas sazinās visās oficiālajās ES valodās un pārzina gan ES, gan  visu ES dalībvalstu tiesību aktus.
 

Tajā strādā neatkarīgi juristi, kas

  • nedēļas laikā bezmaksas sniedz padomu par Jūsu individuālo gadījumu;
  • izskaidro ES tiesību aktus, kas piemērojami Jūsu gadījumā;
  • paskaidro, kā Jūs varat izmantot savas tiesības, ko paredz ES.

 

Tavs Eiropas padomdevējs atbild uz jautājumiem, kas saņemti no:

  • ES (arī Norvēģijas, Īslandes vai Lihtenšteinas) pilsoņiem,
  • Citu valstu pilsoņiem, kas ir ES pilsoņa ģimenes locekļi vai dzīvo kādā ES dalībvalstī,
  • Eiropas Savienības un dalībvalstu informatīviem un konsultatīviem dienestiem, kuri ar dienestu sazinās privātpersonu vārdā,
  • uzņēmumiem, kas reģistrēti ES.
Lapas informācija atjaunota:    16-11-2017