Tehnisko noteikumu paziņošana

Informācija par ES dalībvalstu paziņotajiem tehnisko noteikumu projektiem ir brīvi pieejama Tehnisko noteikumu informācijas sistēmas (TRIS) datubāzē, kurā tehnisko noteikumu projektu var aplūkot arī latviešu valodā.

Ja uzņēmējam ir radušies iebildumi par citu ES dalībvalstu tehniskajiem noteikumu projektiem, komersants ir tiesīgs iesniegt savus iebildumus atbildīgajai ministrijai, kuras kompetencē ir attiecīgas jomas koordinēšana Latvijā.

Izmantojot TRIS, jebkura persona, tajā skaitā nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji var pierakstīties, lai uz elektronisko pastu saņemtu Eiropas Savienības dalībvalstu sagatavotos un Eiropas Komisijai paziņotos tehnisko noteikumu projektus interesējošā jomā (piemēram, būvniecības izstrādājumi, zivsaimniecības produkti, transports, ķīmiskie produkti, informācijas sabiedrības pakalpojumi u.c.). Tāpat jebkurš var bezmaksas pierakstīties TRIS sistēmā, lai saņemtu informāciju par interesējošā jomā paziņotajiem tehniskajiem noteikumiem.
 

Nacionālais Tehnisko noteikumu projektu paziņošanas koordinators ir Ekonomikas ministrija.
 

Kontaktpersonu saraksts, kas ir atbildīgi par komentāru vai atzinumu sagatavošanu par citu Eiropas Savienības dalībvalstu izstrādātajiem tehnisko noteikumu projektiem atbilstoši 2010.gada 23.februārta Ministru kabineta instrukcijas Nr.1 „Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem” 31.punktam.

Lapas informācija atjaunota:    16-11-2018