Vienotais produktu kontaktpunkts (PCP)

Vienotie Produktu kontaktpunkti sniedz informāciju par konkrētās dalībvalsts noteikumiem, kurus piemēro pirms preču laišanas tirgū. Tāpat Vienotie Produktu kontaktpunkti sniedz atbildīgo iestāžu kontaktinformāciju, lai ar tām varētu sazināties nepastarpināti.

 

Latvijā Vienotā Produktu kontaktpunktu (PCP) funkcijas pilda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (e-pasts: pcp@liaa.gov.lv, tālrunis: +371-67039430).

 

Latvijas Produktu kontaktpunkta ietvaros ar Būvniecības produktu regulu (ES) Nr.305/2011 izveidots arī Latvijas Būvniecības kontaktpunkts. Tas bez maksas sniedz informāciju par specifiskiem būvniecības produktu tipu izstrādāšanai, montāžai un instalācijai piemērojamajiem noteikumiem. Kontaktpunkts tāpat sniedz informāciju par uz katru būvniecības produkta paredzēto pielietojumu attiecināmo pamatprasību izpildi Dalībvalsts teritorijā. Latvijas Būvniecības kontaktpunkta funkcijas pilda Ekonomikas ministrija. Saziņai var izmantot Latvijas Vienotā Produktu kontaktpunkta e-pastu.

Lapas informācija atjaunota:    16-11-2018