Labāka ES regulējuma izstrāde

Labāks regulējums ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm.

 

Gādāt par labāku regulējumu nozīmē izstrādāt ES politiku un tiesību aktus tā, lai tie sasniegtu savus mērķus ar minimālām izmaksām. Šajā procesā politikas pasākumi tiek sagatavoti, īstenoti un novērtēti atklāti un caurskatāmi, pamatojoties uz labākajiem rīcībā esošajiem datiem un ar ieinteresēto personu līdzdalību.

 

Lai nodrošinātu ES darbības efektivitāti, tiek vērtēta politikas, tiesību aktu, to normu un citu iniciatīvu paredzamā un faktiskā ietekme katrā politikas cikla posmā - plānošana, īstenošana, kontrole un pārskatīšana.

 

Ekonomikas ministrija aicina iedzīvotāju, uzņēmējus, to pārstāvošās apvienības un publiskās pārvaldes institūcijas iesaistīties labāka ES regulējuma īstenošanā, sniedzot viedokli, komentārus vai ieteikumus jauniem uzlabojumiem par jau pieņemtiem tiesīu aktiem vai vēl izstrādes procesā esošiem tiesību aktu projektiem. Ekonomikas ministrija parupēsies par to tālaku virzību:

 

Lapas informācija atjaunota:    17-03-2017