Labāks ES regulējums

Labāks regulējums ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Eiropas Komisija ir apņēmusies mainīt Eiropas Savienības darbu gan satura, gan formas ziņā.

 

Gādāt par labāku regulējumu nozīmē izstrādāt ES politiku un tiesību aktus tā, lai tie sasniegtu savus mērķus ar minimālām izmaksām. Šajā procesā politikas pasākumi tiek sagatavoti, īstenoti un novērtēti atklāti un caurskatāmi, pamatojoties uz labākajiem rīcībā esošajiem datiem un ar ieinteresēto personu līdzdalību.

 

Lai nodrošinātu ES darbības efektivitāti, Eiropas Komisija novērtē politikas, tiesību normu un citu svarīgu pasākumu paredzamo un faktisko ietekmi katrā politikas cikla posmā (plānošana, īstenošana, kontrole un pārskatīšana).

Lapas informācija atjaunota:    06-07-2016