Iesaisties ES likumdošanas procesā

Izsaki viedokli par esošiem un topošiem ES tiesību aktiem  

 

Īpašā Eiropas Komisijas interneta vietnē ikviens Eiropas Savienības iedzīvotājs, uzņēmējs, to pārstāvošā apvienība vai publiskās pārvaldes institūcija vienuviet var izteikt viedokli, komentārus vai ieteikumus par to, kā mazināt regulatīvo un administratīvo slogu, ko rada vai varētu radīt Eiropas Savienības tiesību akti. Tāpat interneta vietnē ir izveidota iespēja sekot līdzi katras iniciatīvas attīstībai (piemēram, Latvijas iesniegtai iniciatīvai) un izmaiņām, kuras ieviestas likumdošanas procedūras gaitā.

 

Vietne kopš 2017.gada vidus ir izveidota Eiropas Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes (REFIT) programmas ietvaros, apvienojot atsevišķas jau pastāvošas informācijas un viedokļu apmaiņas vietnes, nolūkā atvieglot un sekmēt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

 

Eiropas Komisijas Labāka regulējuma programmas ietvaros šobrīd ikvienam ir vairāk iespēju iesaistīties Eiropas Savienības likumdošanas procesā. 

 

Lapas informācija atjaunota:    22-10-2018