Jaunie ES likumdošanas priekšlikumi

Šeit atrodami Ekonomikas ministrijas atbildībā esošie jaunākie ES politikas dokumenti un tiesību aktu projekti, par kuriem tiek gatavotas Latvijas nacionālās pozīcijas. Aicinām sniegt savu viedokli un priekšlikumus par šiem dokumentiem, rakstot uz e-pasta adresi es@em.gov.lv.

 

Nosaukums

Datums, līdz kuram plānots sagatavot nacionālo pozīciju

Saite uz priekšlikumu

Priekšlikums Regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 30.05.2017. COM(2016)861

Priekšlikums Regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK

30.05.2017. COM(2016)862

Priekšlikums Regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)

30.05.2017. COM(2016)863
Proposal for a DIRECTIVE on common rules for the internal market in electricity 30.05.2017. COM(2016)864
Priekšlikums Direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu 30.05.2017. COM(2017)142
Proposal for a Regulation setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas 01.07.2017. COM(2017)257

Rīcības plāns SOLVIT stiprināšanai: vienotā tirgus sniegto priekšrocību

01.07.2017. COM(2017)255

 

Lapas informācija atjaunota:    22-05-2017