Piedalies ES publiskajās konsultācijās!

Lai iesaistītu ES dalībvalstu iedzīvotājus un uzņēmējus ES ekonomikas politikas veidošanā, ES institūcijas lielu uzmanību pievērš konsultācijām ar nevalstiskajiem partneriem. Izmantojot internetu ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli par topošajiem ES tiesību aktiem un politikas dokumentiem.

 

Šobrīd aktuālās ar Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem saistītās sabiedriskās apspriešanās:
 

Sabiedriskā apspriešana

Termiņš, līdz kuram sniedzams viedoklis

Uzņēmējdarbība un rūpniecība:
Par uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmas (COSME) (2014-2020) vidusposma izvērtējumu

31.08.2017.

Enerģētika:
Par Regulas TEN-E izvērtēšanu

04.09.2017.

Enerģētika:
Par kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmas vidusposma novērtējumu

29.09.2017.

Patērētāju tiesības un likumdošana, Vienotais tirgus:
Attiecībā uz ES direktīvu par patērētāju tiesībām mērķtiecīgu pārskatīšanu

08.10.2017.

Vienotais tirgus, Uzņēmējdarbība un rūpniecība:
Par noteikumiem, kas regulē mazumtirdzniecību vidē ar vairākiem pārdošanas kanāliem

08.10.2017.

Vienotais tirgus, Uzņēmējdarbība un rūpniecība, Transports, Vide, Konkurence, Patērētāju tiesības un likumdošana, Sabiedrības veselība, Pētniecība un inovācija:
Par Transportlīdzekļu vispārējās drošības regulas un Gājēju drošības regulas pārskatīšanu

22.10.2017.

Vienotais tirgus, Enerģētika, Uzņēmējdarbība un rūpniecība:
Par iespējamiem pasākumiem, kas reglamentētu uzņēmumu serveru un datu uzglabāšanas produktu ietekmi uz vidi

23.10.2017.


Portālā Jūsu balss Eiropā (Your Voice in Europe) ir iespēja iepazīties ar Eiropas Komisijas ierosinātajām publiskajām apspriešanām, kā arī dalīties pieredzē par dažādām ES politikas jomām. Sadaļā Apspriešanas ir pieejami dažādu politiku jautājumi, kas nodoti sabiedriskajai apsriešanai, t.sk. enerģētikas, konkurences, tiekšējā tirgus un uzņēmējdarbības jomās.

Lapas informācija atjaunota:    09-08-2017