Piedalies ES publiskajās konsultācijās!

Lai iesaistītu ES dalībvalstu iedzīvotājus un uzņēmējus ES ekonomikas politikas veidošanā, ES institūcijas lielu uzmanību pievērš konsultācijām ar nevalstiskajiem partneriem. Izmantojot internetu ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli par topošajiem ES tiesību aktiem un politikas dokumentiem.

 

Šobrīd aktuālās ar Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem saistītās sabiedriskās apspriešanās:
 

Sabiedriskā apspriešana

Termiņš, līdz kuram sniedzams viedoklis

Enerģētika:
Par prioritātēm tīkla kodeksu un vadlīniju izstrādē 2018. gadam, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Nr. 715/2009 6. panta 1. punktu

15.12.2017.

Vienotais tirgus, Uzņēmējdarbība un rūpniecība, Pētniecība un inovācija, Sabiedrības veselība:
Par papildu aizsardzības sertifikātiem (PAS) un patentu izņēmumiem attiecībā uz pētniecību

04.01.2018.

Enerģētika:
Par ES riepu marķēšanas kārtības novērtējumu un pārskatīšanu

18.01.2018.


Portālā Jūsu balss Eiropā (Your Voice in Europe) ir iespēja iepazīties ar Eiropas Komisijas ierosinātajām publiskajām apspriešanām, kā arī dalīties pieredzē par dažādām ES politikas jomām. Sadaļā Apspriešanas ir pieejami dažādu politiku jautājumi, kas nodoti sabiedriskajai apsriešanai, t.sk. enerģētikas, konkurences, tiekšējā tirgus un uzņēmējdarbības jomās.

Lapas informācija atjaunota:    14-11-2017