Piedalies ES publiskajās konsultācijās!

Lai iesaistītu ES dalībvalstu iedzīvotājus un uzņēmējus ES ekonomikas politikas veidošanā, ES institūcijas lielu uzmanību pievērš konsultācijām ar nevalstiskajiem partneriem. Izmantojot internetu ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli par topošajiem ES tiesību aktiem un politikas dokumentiem.

 

Šobrīd aktuālās ar Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem saistītās sabiedriskās apspriešanās:
 

Sabiedriskā apspriešana

Termiņš, līdz kuram sniedzams viedoklis

Pētniecība un tehnoloģija, Uzņēmējdarbība, Enerģētika, Nodarbinātība, Iekšējais tirgus:
Pārdomāta specializācija: Jauna pieeja Eiropas izaugsmei un darbavietu radīšanai, izmantojot reģionālās inovācijas stratēģijas

24.03.2017.

Uzņēmējdarbība un rūpniecība, Vienotais tirgus:
Par brīvprātīgas priekšvērtēšanas ieviešanu

14.04.2017.

Digitālā ekonomika un sabiedrība, Uzņēmējdarbība un rūpniecība:
Par Eiropas datu ekonomikas veidošanu
 
26.04.2017.

Uzņēmējdarbība, Iekšējais tirgus:
Par noteikumiem attiecībā uz ražotāja atbildību par kaitējumu, ko izraisījis defektīvs produkts

26.04.2017.


Portālā Jūsu balss Eiropā (Your Voice in Europe) ir iespēja iepazīties ar Eiropas Komisijas ierosinātajām publiskajām apspriešanām, kā arī dalīties pieredzē par dažādām ES politikas jomām. Sadaļā Apspriešanas ir pieejami dažādu politiku jautājumi, kas nodoti sabiedriskajai apsriešanai, t.sk. enerģētikas, konkurences, tiekšējā tirgus un uzņēmējdarbības jomās.

Lapas informācija atjaunota:    01-03-2017