REFIT platforma

ES līmeņa regulējums būtiskie ietekmē uzņēmēju, un jo īpaši mazo un vidējo uzņēmēju ikdienu. 74% Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka ES rada pārāk lielu administratīvo slogu.

 

Lai nodrošinātu, ka ES regulējums sasniedz noteikto mērķi, Eiropas Komisija Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) ietvaros ir uzsākusi aktīvu diskusiju labāka regulējuma īstenošanai.

 

Kopumā REFIT platformas ietvaros ir saņemti aptuveni 250 ierosinājumi 19 tematiskos blokos, kas aplūkojami šeit:

 

Enerģētika (sagatavošanā)

Nodokļu politika un Muitas savienība

Finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un Kapitāla tirgus savienība

Patērētāju politika

Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

Reģionālā politika

Jūrlietas un zivsaimniecība (sagatavošanā)

Sakaru tīkli, saturs un tehnoloģijas

Klimata pasākumi

Statistika

Konkurence

Taisnīgums

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Tirdzniecība (sagatavošanā)

Ķīmijas nozare

Veselība un pārtikas drošība

Mobilitāte un transporta politika

Vides politika

Nodarbinātība un sociālās lietas

 

 

Ekonomikas ministrija aicina iedzīvotāju, uzņēmējus, to pārstāvošās apvienības un publiskās pārvaldes institūcijas iesaistīties labāka ES regulējuma īstenošanā, sniedzot viedokli, komentārus vai ieteikumus jauniem uzlabojumiem, aizpildot anketu:

 

Lapas informācija atjaunota:    01-07-2016