Stratēģija "Eiropa 2020"

„Eiropa 2020” stratēģija ir Lisabonas stratēģijas pēctece. Galvenais „Eiropa 2020” stratēģijas mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību ES kopumā un katrā ES dalībvalstī atsevišķi. „Eiropa 2020” stratēģijai ir trīs galvenās prioritātes: gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme. Lai sasniegtu augstākminētās prioritātes, „Eiropa 2020” stratēģijai ir pieci kvantitatīvie mērķi, kuri aptver nodarbinātības politikas, pētniecības un inovācijas politikas, enerģētikas un klimata pārmaiņu politikas, izglītības politikas un sociālās politikas jomas. „Eiropa 2020” stratēģija balstās uz Integrētajām vadlīnijām, uz kā pamata ES dalībvalstis gatavo nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai. 

 

Aktuāli: Ir uzsākts 2018.gada Eiropas ekonomiskās politikas koordinēšanas cikls jeb Eiropas semestris


Saites:

Lapas informācija atjaunota:    11-04-2018