Jaunumi

Šā gada 8. aprīlī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) galvenajā mītnē Parīzē Ekonomikas un attīstības pārskatu komitejā notika diskusija par 2019. gada Ekonomikas pārskatu par Latviju, ko OECD atbilstoši vispārējai praksei publicē reizi divos gados. Latviju OECD sanāksmē pārstāvēja delegācija Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra Ērika Eglīša vadībā.

attēls

2019. gada OECD Ekonomikas pārskata galvenais fokuss ir uz Latvijas tautsaimniecības produktivitāti, kas ir viena no mūsu valdības apstiprinātajām prioritātēm dalībai OECD un straujākas Latvijas tautsaimniecības izaugsmes un iedzīvotāju labklājības pieauguma nodrošināšanai.

 

Diskusijas laikā OECD komitejas dalībnieki atzinīgi novērtēja Latvijas ievērojamo un līdzsvaroto tautsaimniecības izaugsmi, vienlaikus uzsverot nepieciešamību turpināt strukturālās reformas tālākās izaugsmes sekmēšanai. Diskusijas ietvaros guvām atbalstu valdības noteiktajai prioritātei par produktivitātes izaugsmes veicināšanu, kas apstiprina valdības uzsākto iniciatīvu ievērojamo nozīmi Latvijas iedzīvotāju labklājības celšanai. Savukārt kā nozīmīgs izaicinājums OECD valstu skatījumā tika akcentēts jautājums par iedzīvotāju skaita samazināšanos un emigrāciju, kas rada risku Latvijas ekonomikas ilgtermiņa izaugsmei.

 

Līdzīgi kā iepriekšējos Ekonomikas pārskatos arī 2019. gada pārskatā tiks atspoguļots OECD skatījums uz Latvijas pašreizējo ekonomisko situāciju, galvenajiem sagaidāmajiem  izaicinājumiem un  strukturālo reformu īstenošanas procesu. Cita starpā pārskatā OECD sniegs rekomendācijas, lai palīdzētu Latvijas valdībai un politikas veidotājiem nodrošināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību.

 

Atgādinām, 2019. gada OECD Ekonomikas pārskatu par Latviju š.g. 29. maijā Rīgā prezentēs OECD Ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurria).

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lvprese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Facebook: http://www.facebook.com/ekonomikasministrija  http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija