Ekonomiskā situācija

                

 

Ekonomisko aktivitāšu palēnināšanās ietekmē arī darba tirgu

 

Līdz ar ekonomisko aktivitāšu piebremzēšanos, arī nodarbināto skaita pozitīvā dinamika gada 2.ceturksnī ir apstājusies un gada griezumā nodarbināto skaits samazinājās par 0,4% jeb aptuveni 4 tūkst. Neskatoties uz to, turpina pieaugt gan nodarbinātības līmenis, gan samazināties bezdarbs. Nodarbinātības līmenis 2.ceturksnī palielinājās līdz 64,7%, kas ir par 0,3 procentpunktiem augstāks rādītājs nekā pirms gada. Vienlaikus bezdarba līmenis samazinājās līdz 6,4%, kas ir zemākais rādītājs kopš 2007.gada.

Lasīt vairāk...

 

Augusts 2019

Nodarbinātība un bezdarbs

Būvniecības attīstība turpinās lēnākā tempā

 

Būvniecības nozarē iepriekšējos divus gadus izaugsmes tempi bija ļoti strauji. Dati par būvniecības produkcijas apjoma dinamiku 2019.gadā liecina, ka šajā gadā attīstības tempi ir būtiski palēninājušies. 1.pusgadā būvniecības produkcija pieauga par 3,4%, salīdzinot ar 2018.gada 1.pusgadu.

Lasīt vairāk...

 

Augusts 2019

Būvniecības produkcijas apjoma izmaiņas 
pārmaiņas procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, neizlīdzināti dati

Jūnijā samazinājās gan eksporta, gan importa vērtība

 

Šī gada jūnijā gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 8,2%. Būtisko eksporta kritumu jūnijā noteica mehānismu eksporta samazinājums uz ASV, kas veidoja gandrīz pusi no visa eksporta samazinājuma. Savukārt preču imports saruka vēl straujāk – par 11,9%.

Lasīt vairāk...

 

Augusts 2019

Latvijas ārējā tirdzniecība
milj. eiro un procentos

* % no kopējā tirdzniecības apgrozījuma

Jūlijā vērojamas mēnesim raksturīgas cenu pārmaiņas

 

2019.gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, patēriņa cenu līmenis samazinājās par 1%. Precēm tas samazinājās par 1,5%, bet pakalpojumiem pieauga par 0,3 procentiem.

Lasīt vairāk...

 

Augusts 2019

Patēriņa cenu pārmaiņas
procentos

Jūnijā apstrādes rūpniecības apjomi samazinājās par 4,5%

 

Apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2019.gada jūnijā pēc neizlīdzinātiem bija par 4,5% mazāki nekā pirms gada. Savukārt, pēc kalendāri izlīdzinātajiem datiem apstrādes rūpniecībā gada griezumā bija izaugsme par 0,8%. Pusgadā kopumā apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi bija par 2,4% lielāki nekā pirms gada (pēc neizlīdzinātiem datiem).

Lasīt vairāk...

 

Augusts 2019

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi

sezonāli neizlīdzināti dati,
izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

Ekonomikas izaugsme 2.ceturksnī sasniedza 2,1%

 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto IKP ātro novērtējumu šogad 2.ceturksnī IKP ir palielinājies par 2,1%, salīdzinot ar 2018.gada 2.ceturksni (pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem). Savukārt, izslēdzot sezonāla rakstura svārstības, šī gada 2.ceturknī IKP bija par 3% lielāks nekā pirms gada.

Lasīt vairāk...

 

Jūlijs 2019

IKP dinamika

izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

Lapas informācija atjaunota:    18-12-2019