Enerģētika un energoefektivitāte

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās
19.06.2016.-31.12.2019

 

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu ēkās 

08.2017. – 31.12.2023. 

 

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

13.03.2018. – 13.06.2018.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    09-05-2018