Enerģētika un energoefektivitāte

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās
19.06.2016.-31.12.2019

 

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu ēkās 

08.2017. – 31.12.2023. 

 

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē

01.11.2017. – 01.02.2018.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    19-01-2018