Atbalsts ESKO attīstībai un konkurētspējas celšanai, sniedzot finansējumu paralēlo aizdevumu veidā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai

Atbalsta pasākuma apraksts

Atbalsts energoservisa kompāniju (ESKO) attīstībai un konkurētspējas celšanai, sniedzot finansējumu paralēlo aizdevumu veidā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ieviešanas mehānisms – finanšu instruments..

Finansējuma saņēmējs Attīstības finanšu institūcija Altum (www.altum.lv

Gala labuma guvēji

ESKO 

Atbalsta veids

Paralēlie aizdevumi

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

35 - 45 % no projekta attiecināmajām izmaksām

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums 

 3 987 816 euro

Pieejamā informācija

 

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekts izsludināts 2017.gada 27.jūlija VSS

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

Ex ante izvērtējuma projekts

Ex ante izvērtējums apstiprināts ar 2017.gada 9.oktobra Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/23

Ex ante izvērtējums

Plānotā atlase

 

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta
ES fondu nodaļas vadītāja
Līva Immermane
Tel. 67013131
E-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    22-02-2018