Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti

 

Atbalsta pasākuma apraksts

Pasākuma mērķis ir veicināt sīko (mikro) un mazo komersantu produktivitāti un darba efektivitāti, paaugstinot to darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos, kā arī nodrošināt atbalstu apmācībām, kas veicinātu investoru piesaisti valstij.

Finansējuma saņēmējs

  1. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA);
  2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK);
  3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Gala labuma guvēji

Pašnodarbinātas personas, sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti

Atbalsta veids

Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

30%-70%

Pieejamais finansējums

ERAF finansējums: 6 908 242 euro

Pieejamā informācija

Prezentācija

Infografika

Sadarbības iestāde

CFLA: www.cfla.gov.lv

MK noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumi Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Projektu vērtēšanas kritēriji

Kritēriju piemērošanas metodika

Sākotnējais novērtējums

Atlase

03.08.2016-05.09.2016

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Nozaru politikas departamenta

vecākā eksperte
Una Rogule-Lazdiņa
Tālr.: 67013002
E-pasts: Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    13-06-2017