Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (I kārta)

Atbalsta pasākuma apraksts

Energoefektivitātes paaugstināšana valsts īpašumā un valsts deleģēto funkciju izpildei izmantotajās ēkās. Ēkai ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā, nodotai lietošanā vai valdījumā.

Ieviešanas mehānisms – ierobežota atlase.

Finansējums tiek sadalīts kvotās ministrijām atbilstoši lietotāja funkcijām proporcionāli apkurināmo telpu platībai (m2).

Finansējuma saņēmējs

Prioritārais valsts ēku saraksts:

•    tiešās valsts pārvaldes iestāde vai tās padotības iestāde; 
•    valsts augstskola un valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona, vai zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona, kas ir valsts dibinātas universitātes pārraudzībā;
•    VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, VAS “Tiesu namu aģentūra”, VSIA “Šampētera nams”, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, VAS "Latvijas dzelzceļš".

Gala labuma guvēji

Valsts ēku īpašnieki un lietotāji

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

ERAF finansējums 85% no projekta attiecināmajām izmaksām

 

Pieejamais finansējums

76 693 686 euro (ERAF - 65 189 633 euro un valsts budžets 11 504 053 euro)

Pieejamā informācija

Prezentācija

Infografika

Prioritārais valsts ēku saraksts

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi apstiprināti 2016.gada 9.augusta Ministru kabineta sēdē:

http://likumi.lv/ta/id/284333-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pieejami šeit:

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1

 

Sākotnējais izvērtējums

Sākotnējā izvērtējuma 1.pielikums

Sākotnējā izvērtējuma 2.pielikums

Sākotnējā izvērtējuma 3.pielikums

Grozījumi vērtēšanas kritērijos

Grozījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos apstiprināti ar 2017.gada 7.jūlija ES fondu Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/12

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pieejami šeit: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1

Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina metodika

Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina metodika

Aprēķina metodikas 1.pielikums 
Aprēķina metodikas 2.pielikums
Aprēķina metodikas 3.pielikums
Aprēķina metodikas 4.pielikums

Projektu iesniegumu atlase

19.06.2016.-31.12.2019

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākā eksperte

Vita Boroduļina

Tel. 67013171

E-pasts: vita.borodulina@em.gov.lv 

 

Lapas informācija atjaunota:    28-02-2020