Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē (I kārta)

Atbalsta pasākuma apraksts

Atbalsts tiek sniegts, lai veicinātu energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē. Šī pasākuma ietvaros tiks atbalstīta:

  1. siltumavotu pārbūve energoefektivitātes  paaugstināšanai  un pārejai  uz  AER  izmantošanu  centrālapkurē,  t.sk. tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana;
  2. siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana;
  3. koģenerācijas stacijas pārbūve par siltumavotu

Gala labuma guvēji

Energoapgādes  komersanti,  kas  nodarbojas  ar centralizēto siltumapgādi

Atbalsta veids

Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

KF finansējums 40% no projekta attiecināmajām izmaksām

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums

41 805 775 euro

Pieejamā informācija

Prezentācija

Sadarbības iestāde

CFLA

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi apstiprināti 2017.gada 7.marta Ministru kabineta sēdē:

https://likumi.lv//ta/id/289471?&search=on

 

Ministru kabineta noteikumu grozījums apstiprināts 2017.gada 14.novembra Ministru kabineta sēdē:

https://likumi.lv/doc.php?id=295101&version_date=22.11.2017

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pieejami šeit:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-1

 

Sākotnējais izvērtējums

Plānotā atlase

18.04.2017.-17.07.2017.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākā eksperte
Evelīna Brikmane

Tel. 67013241

E-pasts: Evelina.Brikmane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    06-11-2018