SAM 1.2.1. "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A"

1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, otrā kārta

1.2.1.2. "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2018