1.2.1.2. "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"

http://www.cfla.gov.lv//lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/1-2-1-2-atbalsts-tehnologiju-parneses-sistemas-pilnveidosanai

 

Inovāciju "vaučeru" atbalsta pakalpojumi

 

Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai

 

 

Lapas informācija atjaunota:    27-02-2017