SAM 1.2.2. "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos"

Rādītāju pase 1.2.2.specifiskajam atbalsta mērķim ar komentāriem un skaidrojumiem

 

 

1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, pirmā kārta

1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma

1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2018