Eksporta kredītu garantijas

Atbalsta pasākuma apraksts

Eksporta kredītu garantijas paredzēts sniegt darījumiem uz augsta riska tirgiem, darījumiem Latvijas tirgū, Eiropas Savienībā un industriāli attīstītajās valstīs.

Īstermiņa eksporta kredītu garantijas paredzēts sniegt par eksporta darījumiem, kuros atliktais maksājums par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem veicams ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc eksporta produkta piegādes, savukārt vidēja un ilgtermiņa eksporta kredītu garantijas – par eksporta darījumiem ar atlikto maksājumu līdz 10 gadiem.

Īstermiņa eksporta kredīta garantijas segums paredzēts līdz 90 % no atliktā maksājuma parāda, bet vienam darījumam vai darījumu sērijai ar vienu pircēju – ne vairāk kā 2 000 000 euro.

Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantijas segums paredzēts līdz 90 % no atliktā maksājuma parāda, bet vienam darījumam vai darījumu sērijai ar vienu pircēju – ne vairāk kā 5 000 000 euro.

Finansējuma saņēmējs

Altum

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Garantijas segums (politiskā, komerciālā) līdz 90 % no aktīvās atliktā maksājuma summas.

Pieejamais finansējums

20 000 000 euro

Pieejamā informācija

-

Sadarbības iestāde

-

Apstiprinātie MK noteikumi

2016.gada 20.decembra MK noteikumi Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredītu garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"

 

2017.gada 30.maija MK noteikumi Nr.290 "Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi saimnieciskās darbības veicējiem"

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Nav attiecināms

Plānotā atlase

Īstermiņa eksporta kredītu garantijas saimnieciskās darbības veicējiem pieejamas no 2016.gada 1.novembra, vidēja un ilgtermiņa pieejamas no 2017.g. 3.cet.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas
vecākā eksperte
Evita Valgača

Tel. 67013298
E-pasts: Evita.Valgaca@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    02-11-2018