Izaugsmes kapitāla fondi

Atbalsta pasākuma apraksts

Izaugsmes kapitāla fondos tiks sniegtas riska kapitāla investīcijas komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiebrību attīstībai apmērā līdz 15 % no fonda kapitāla. Investīcijas tiks veiktas kvazikapitāla un pašu kapitāla ieguldījumu veidā.

Ieguldījumus veiks finanšu starpnieki, kurus Altum izvēlēsies publiskās iepirkumu procedūras ietvaros.

Finansējuma saņēmējs

ALTUM

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Investīcijas līdz 3.75 miljoni euro

Pieejamais finansējums

30 000 000 euro (papildus tiks piesaistīti privāto ieguldītāju līdzekļi)

Pieejamā informācija

-

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

Apstiprinātie MK noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Nav attiecināms

Plānotā atlase

Finansējums pieejams pie viena izaugsmes kapitāla fonda. Fonds ir uzsācis darbu pie pirmajiem ieguldījumiem.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas
vecākā eksperte
Liene Bergholde
Tel. 67013203
E-pasts: Liene.Bergholde@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    02-11-2018