Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem

 

Atbalsta pasākuma apraksts

Atbalsts tiek sniegts komersantiem aizdevumu veidā:

Mikroaizdevumu piešķir mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.

Starta aizdevumu piešķir jaundibinātiem komersantiem dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.

Par jaundibinātu komersantu uzskata viena vai vairāku komercdarbības uzsācēju dibinātu komersantu, kas reģistrēts komercreģistrā ne agrāk kā trīs gadus pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum).

Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem uzņēmējdarbības uzsācējiem no 2 000 līdz 150 000 euro ar aizdevuma termiņu līdz 8 gadiem.

Mikroaizdevums līdz 25 000 euro ar aizdevuma termiņu līdz 8 gadiem investīciju aizdevumiem un līdz 5 gadiem  apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

 

Finansējuma saņēmējs

Attīstības finanšu institūcija Altum

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie komersanti, jaundibināti komersanti

Atbalsts veids

 

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Mikroaizdevuma maksimālā summa vienam komersantam ir 25 000 euro;

Starta aizdevuma maksimālā summa vienam komersantam ir 150 000 euro, minimālā - 2 000 euro.  

Pieejamais finansējums

31 500 000 euro.

Pieejamā informācija

www.altum.lv

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumu projekts

Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumi Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

n/a

Plānotā atlase

Finansējums aizdevumiem būs pieejams līdz 31.12.2020.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas
vecākā eksperte
Evita Valgača,
Tel. 67013298
E-pasts: Evita.Valgaca@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    10-01-2019