Paralēlie aizdevumi

 

Atbalsta pasākuma apraksts

Komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām to saimnieciskās darbības attīstīšanai tiek sniegti mezanīna aizdevumi jeb paralēlie aizdevumi (subordinēti ilgtermiņa investīciju aizdevumi ar paaugstinātu kredīta risku). Paralēlie aizdevumi tiks sniegti kopā ar komercbanku aizdevumu.  Paralēlo aizdevumu piešķir, ja tā apmērs ir vismaz 50 000 euro.

Piešķirot paralēlo aizdevumu apmērā līdz 2 000 000 euro, tas nepārsniedz 45 % no  projekta attiecināmajām izmaksām sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un 35 % – lielajam saimnieciskās darbības veicējam.

Piešķirot paralēlo aizdevumu apmērā virs 2 000 000 euro un līdz 5 000 000 euro, tas nepārsniedz 35 % no projekta attiecināmajām izmaksām.

Finansējuma saņēmējs

Altum

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Līdz 35 - 45 % no projekta attiecināmajām izmaksām

Pieejamais finansējums

32 980 000 euro

Pieejamā informācija

www.altum.lv

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

Apstiprinātie MK noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Nav attiecināms

Plānotā atlase

Paralēlie aizdevumi komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir pieejami.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas
vecākā eksperte
Evita Valgača,
Tel. 67013298
E-pasts: Evita.Valgaca@em.gov.lv

 

 

Lapas informācija atjaunota:    10-01-2019