Sēklas un sākuma kapitāla fondi

Atbalsta pasākuma apraksts

Sēklas un sākuma kapitāla fondos būs pieejamas sēklas kapitāla investīcijas apmērā līdz 250 000 euro un sākuma kapitāla investīcijas apmērā līdz 2 miljoni euro. Investīcijas tiks veiktas, lai finansētu saimnieciskās darbības veicēja izveidi un attīstību, un tās tiks veiktas kvazikapitāla un pašu kapitāla veidā.

Finansējums pieejams pie diviem sēklas un sākuma kapitāla fondiem, kas izvēlēti atklātā iepirkumā.

Finansējuma saņēmējs

ALTUM

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Investīcijas līdz 2 miljoni euro

Pieejamais finansējums

30 000 000 euro (papildus tiks piesaistīti privāto ieguldītāju līdzekļi)

Pieejamā informācija

-

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

Apstiprinātie MK noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Nav attiecināms

Plānotā atlase

Finansējums pieejams pie diviem sēklas un sākuma kapitāla fondiem, kas izvēlēti atklātā iepirkumā. Paredzams, ka fondi savu darbību uzsāks 2018.gada 2.pusē.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas
vecākā eksperte
Liene Bergholde
Tel. 67013203
E-pasts: Liene.Bergholde@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    02-11-2018