Tehnoloģiju akselerators

 

Atbalsta pasākuma apraksts

Akselerācijas fondu ietvaros komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām būs pieejami pirms sēklas ieguldījumi līdz 50 000 euro apmērā, lai finansētu saimnieciskās darbības izveidi, un sēklas ieguldījumi līdz 250 000 euro apmērā, lai finansētu saimnieciskās darbības veicēja turpmāku izaugsmi, tostarp  produkta un saimnieciskās darbības modeļa attīstīšanu. Ieguldījumi tiks veikti aizdevuma, kvazikapitāla un kapitāla veidā pirmssēklas ieguldījumiem un kvazikapitāla un kapitāla viedā - sēklas ieguldījumiem.

Akselerācijas fondos komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām par maksu tiks piedāvāti telpu nomas un sekretariāta pakalpojumi un bez maksas tiks nodrošināta palīdzība mentoru, nozares un tehnoloģiju ekspertu, pircēju, piegādātāju, partneru un nākamās kārtas investoru piesaistīšanā.

Akselerācijas fondus ieviesīs finanšu starpnieki (riska kapitāla fondi), kurus Altum izvēlēsies publiskās iepirkumu procedūras ietvaros.

Finansējuma saņēmējs

ALTUM

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Investīcijas līdz 250 000 euro

Pieejamais finansējums

15 000 000 euro (papildus tiks piesaistīti privāto ieguldītāju līdzekļi)

Pieejamā informācija

-

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

Apstiprinātie MK noteikumi

2016.gada 12.aprīļa MK noteikumi Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai".

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Nav attiecināms

Plānotā atlase

Finansējums ir pieejams pie trīs akcelerācijas fondiem, kas izvēlēti atklātā iepirkumā. Paredzams, ka fondi savu darbību uzsāks 2018.gada 2 pusē.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas
vecākā eksperte
Liene Bergholde
Tel. 67013203
E-pasts: Liene.Bergholde@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    02-11-2018